søndag, juni 06, 2021

Litauiske pinseledere bekymret for utviklingen i Finland - anklager Finland for å forfølge kristne


Pinseledere i Lituauen er bekymret for utviklingen i Finland. De fremmer nå krav om at Riksåklagaren i Finland legger vekk anklagene mot den finske parlamentarikeren Päivi Räsänen. Räsänen har gitt uttrykk for Bibelens syn på ekteskapet og på homoseksualitet og er anklaget for hets mot en folkegruppe. Jeg har omtalt den spesielle saken flere ganger her på bloggen, og var en av de aller første, om ikke den første, som omtalte saken her i Norge. 

"Det er ikke bare fru Räsänens frihet som står på spill. Det er alles frihet," skriver de litauiske pinselederne i et offentlig brev til finske myndigheter.

Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende. Finland har en lang tradisjon, vi snakker om århundrer, preget av kristen tro, og hvis grunnvoll og rettslige systemer og prinsipper er basert på kristen tro. Dette påpeker da også de litauiske pinselederne i sitt brev, og de finner det ubegripelig at misbruk av religions- og ytringsfriheten finner sted i nettopp Finland. Selv har de en annen historie. I brevet konstaterer de at finske kristne under Sovjettiden ba for Litauens frihet og forsvarte litauiske kristnes frihet til å tro og leve ut sin overbevisning under den kommunistiske og ateistiske undertrykkelsen. 

I tiltalen mot Päivi Räsänen, som representerer Kristdemokratene i den finske Riksdagen, heter det at Räsänen har krenket homofiles menneskeverd og det påstås at hun har overskredet grensene for ytrings- og religionsfriheten. 

Hva har Räsänen gjort? Jo, i 2004 siterte hun noen bibelsteder i et skrift utgitt av den finske Lutherstiftelsen, og med utgangspunkt i dem ga hun uttrykk for sin overbevisning om at ekteskapet er for en mann og en kvinne i et livslangt forhold. For dette trues hun nå med en lang fengselsstraff. I Finland. Av alle steder. Finske myndigheter mener at skriftet inneholder "meningr og informasjon om er krenkende for homoseksuelle". Det Räsänen har gjort er å gi uttrykk for det tradisjonelle synet på ekteskapet for er forfektet av kirken i 2000 år. Det finnes også to andre anklagepunkter i tiltalen som handler om uttalelser Räsänen har kommet med i sosiale medier hvor hun beskriver homoseksualitet som 'en psykoseksuell forstyrrelse'. Dette har hun altså ikke lov å si.

Päivi Räsänen var finsk innenriksminister i årene 2011-2015 og saken mot henne har vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

Så er spørsmålet: Når får vi en lignende sak i Norge? 

Ingen kommentarer: