søndag, juni 13, 2021

Filipperbrevet: Et gledens brev i trengselstider, del 6


Det er ikke noe vagt og usikkert over Guds løfter. Han som er 'Alfa og Omega' - 'han som er, og som var og som kommer' - selve begynnelsen og enden - Jesus Kristus, 'Han som begynte en god gjerning vil fullføre den...' (Fil 1,6) Det er ingen tvil hos Paulus. Han er ikke bare 'litt sikker', han er helt overbevist, uten tvil: 'Jeg er blitt fullt viss på ...'

Herren Gud begynner ikke på et halvhjertet prosjekt, og Han begynner ikke på noe Han ikke fullfører! Det er det noe veldig trøstefullt over. Gud lar seg heller ikke skremme, blir overrasket i den forstand at Han ikke ser det som kommee og Han er på ingen måte nervøs. Han ler av sine fiender og den makt de representerer. Skulle noe være for vanskelig for Herren? Absolutt ikke! Han er ikke en del av skaperverket, Han ER Skaperen. 

Det er alltid Guds initiativ. Det er Han som begynner. Ikke jeg. Det er ikke engang jeg som tar initiativ til å søke Gud, det er Gud som har lagt ned i meg Gudslengelsen. Allerede før jeg søker Gud har Han søkt meg! Allerede før jeg begynner å be har Han formet tanker hos meg og skapt en lengsel etter å be. Han er Alfa - BEGYNNELSEN. Men Han er også Omega - SLUTTEN.

Så selv om det ser vanskelig ut, ja, nesten håpløst fullfører Herren det Han har begynt på! 

Og Han gjør det helt frem til 'Jesu Kristi dag' - det vil si: dagen da Han kommerigjen for å hente sine'. Vi kan bli fortvilet, vi kan bli redde, men det Herren har begynt på i våre liv, se det, det vil Han fulllføre og så henter Han oss hjem! 

Årsaken til dette utdyper apostelen Paulus i Filipperbrevet kap.2,13: 'For Gud er den som virker i dllere både å ville og å virke til hans behag.' 

Gud har en egen evne til å bevare sine! Judas hilser de som 'er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus' (Jud v.1). Hvordan det skjer? Det er opp til Gud. Det er Hans oppgave. Han er den som fullfører det Han har påbegynt. Han er pottemakeren som gjør leirkrukken ferdig. Av og til må Han begynne på nytt igjen, men Han vraker den ikke. Han former og danner den til Han er ferdig. Vi blir 'berget i havn' selv om seilasen kan være stormfull. Ingen kan rive noen ut av Fars hender, sier Jesus: 'Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far, som har gitt meg dem , er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd.' (Joh.10,28-29)

Som Emilia Lindberg synger: 'Han er med meg på høyden, Han skal være med deg i dalen, så om motgang deg møter , da vil Han deg hjelpe, din Gud, for den Gud som finnes i medgang , Han er den samme i motgang, dag eller natt, ja det er samme Gud'. 

fortsettes

Ingen kommentarer: