tirsdag, juni 29, 2021

Operere i den usynlige sfære


 "Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus... Det var den Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved sin høyre hånd i den himmelske verden ... Han oppreiste oss sammen med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus ... Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom skulle bli gjort kjent for maktene og myndighetene i himmelrommet ... For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet."

Dette høres ut som en sammenhengende skriftsted, ikke sant? Det er faktisk 5 separate vers fra Efeserne 1: 3, 1:20, 2: 6, 3:10, 6:12. Jeg ble fascinert en dag da jeg leste disse versene fortløpende, uten noen av de mellomliggende delene. Da jeg så hvor godt de passet sammen, skjønte jeg at de virkelig gir en kontinuitet i tankene.

Oppsummert forteller de oss at vi har fått alt vi trenger for å operere på himmelske steder; Kristus har fått all autoritet i dette riket; vi har blitt sittende der sammen med ham i den autoritetsposisjonen; fra oss, fra vår posisjon der med Kristus, har Gud til hensikt å håndtere Mørkets rike; til slutt beskriver det siste verset det onde rike, med en liste over dets forskjellige komponenter.

Hva er “himmelske steder”? Dette refererer ikke til himmelen, Guds hjem, men til den usynlige atmosfæren rundt oss. Vi må forstå denne relativt ukjente dimensjonen for fullt ut å inngå partnerskap med Gud og oppleve fylden av Hans velsignelse. Det er åndens usynlige rike - usynlig, men ekte, skjult, men likevel veldig aktiv. Mye av det som skjer på jorden er påvirket av det; absolutt alt av evig betydning eller regulering av skjebner til mennesker og nasjoner påvirkes av det. De fleste mennesker, inkludert kristne, tenker lite på Den usynlige verden som styrer den vi ser. Mange, spesielt i kulturer som vektlegger høyere utdanning og intellektualisme, er faktisk kyniske til denne dimensjonens eksistens. Men Bibelen er fylt med beskrivelser og beretninger om den - faktisk er dette faktisk historien om Skriften. Bortsett fra det usynlige riket, er det ingen Gud, Satan, engler, demoner, menneskehetens fall, Kristi fødsel, forløsning gjennom korset, mirakler eller oppstandelse fra de døde. Nok en gang, overraskende nok, lever de fleste amerikanske kristne (og norske) sine liv uten å bry oss om hvor mye dette riket påvirker oss, enn si hvordan vi kan påvirke det. 

Tenk på følgende viktige uttalelse: jo mer vi lærer å fungere i den usynlige åndelige verden, anerkjenner og bruker dens styrende prinsipper, jo mer kan vi samarbeide med Gud, positivt påvirke vår verden, unngå snarer og innflytelse fra den onde og nyte velsignelsene fra vår frelse. (1) Da jeg mediterte på efeserne, begynte Gud å avsløre for meg at jeg ikke var bevisst nok på dette riket. Det var ikke et nytt tema for meg. Jeg har forstått det i mange år og innsett at vi kan påvirke det gjennom våre bønner og handlinger. Men Den Hellige Ånd begynte å avsløre for meg at jeg likevel ikke var så klar over denne dimensjonen som jeg trengte å være.

Jeg så tydelig at hvis jeg skulle være så effektiv som mulig i endrede situasjoner på jorden, måtte jeg forstå bedre hvordan dette himmelske riket påvirket dem. Jeg trengte også en større forståelse av hvordan jeg kunne påvirke den usynlige verden. Og forhåpentligvis gjør alt dette uten å bli merkelig!

Jo mer jeg mediterte på dette åndelige riket, jo mer innså jeg at det er Bibelens hovedtema - to usynlige riker som kriger om kontroll over verden. Hvis vi kunne se hva som foregår rundt oss i denne dimensjonen, ville vi uten tvil se et stort sammenstøt med riker - engle- og demoniske krefter som driver med en fenomenal krigføring. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan det ser ut, men jeg vet at det skjer. Følgende levende beretning om det usynlige gir oss et glimt:

"Da tjeneren til Guds mann sto tidlig opp neste morgen og gikk ut, se, der var det en hær som  omringet byen med hester og vogner. Tjeneren hans sa til ham: Å. min herre! Hva skal vi gjøre? Da svarte han: Frykt ikke, for de som er med oss er flere enn de som er med dem. Elisja ba og sa: Herre, jeg ber Deg, åpne øynene hans så han kan se. Da åpnet Herren øynene til den unge mannen, og han så. Og se, overalr tundt Elisja var fjellet fullt av hester og vogner av ild." (2.Kong 6,15-17)

De usynlige kreftene var der hele tiden - det var bare tjeneren til Elisja som ikke kunne se dem i utgangspunktet. Og slik er det med oss. Vi lever i en verden fylt med konstant og enorm engle- og demonisk aktivitet. Våre naturlige øyne kan imidlertid ikke oppfatte det.

Det undrer meg hvor mange kristne, selv om de hevder at de tror på Bibelen og vil si at de tror på disse “himmelske stedene”, fremdeles har et problem som bevisst er knyttet til den. Mange stiller for eksempel spørsmål om enhver form for bønn som handler om demoner, engler eller usynlige åndelige festningsverker.

Verden, selvfølgelig - de som ikke bekjenner seg å være kristne - har et enda større problem å erkjenne det usynlige åndelige riket. Selve forslaget om en usynlig sfære som påvirker den synlige verden, fremkaller umiddelbar skepsis (eller hån) og ofte en slutning om at alle som tror på dette riket ikke er i kontakt med virkeligheten.

For et løft for djevelens aktiviteter!

På et tidspunkt, hvis vi skal være virkelig effektive i bønn, må vi erkjenne, forstå og lære å påvirke det åndelige riket. Vi må gå utover frykten for kritikk og være enige i Skriften. Jesus er vårt eksempel, og han behandlet ofte det usynlige. Han var klar over det og engasjerte konsekvent usynlige enheter, og vekket opp demonisk motstand overalt hvor han gikk.

Den tidlige kirken slik vi finner den beskrevet i Apostlenes gjerninger gjorde det også, og konfronterte mørkets krefter og taklet dem når det var aktuelt. Vi er inkonsekvente hvis vi innrømmer å være bibeltroende etterfølgere av Kristus og likevel nekter å erkjenne og håndtere det usynlige Mørkets rike. Svikt på dette området har gjort oss stort sett impotente.

- Dutch Sheets (bildet). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: