lørdag, juni 05, 2021

Tenk om bønnebevegelsen er Sveriges Iron Dome


I morgen, 6.juni er Sveriges nasjonaldag. I anledning dagen har Olof Edsinger, generalsekretær for Den svenska Evangeliska Alliansen, skrevet en lederartikkel som er gjengitt i den kristne avisen Världen idag som er så god og strategisk viktig også for Norge. Med forfatterens velvillige tillatelse har jeg fått lov til å oversette den til norsk. Med dette ber jeg om at vårt kjære naboand får en velsignet nasjonaldag. 

Vårens militære konflikt mellom Israel og Hamas har igjen gitt oss muligheten til å være vitne til effektiviteten av Israels luftforsvarssystem. Systemet er et av verdens mest avanserte og kombinerer radarteknologi med detaljerte kart og algoritmer for om mulig å kunne nøytralisere rakettene som er avfyrt fra den Hamas-kontrollerte Gazastripen.

Et oppdrag som ifølge informasjon vanligvis lykkes i rundt 90 prosent av tilfellene.

Men imponerende som dette enn er, dette er ikke en tekst om konflikten mellom Israel og Hamas. I stedet er det en tekst om bønn - og om viktigheten av å be for Guds beskyttelse over vårt land. For hva om dette er hvordan vi skal tenke på de mange tilbedere som bærer vår nasjon dag og natt for Herren? At de er kristendommens usynlige helter, som med sine bønner kan sies å bygge en form for åndelig jernkuppel over vårt land?

I slike tilfeller er det et bilde som skal være både gjennomtenkt og som skaper takknemlighet.

I morgen er Sveriges nasjonaldag, og som tradisjonen tilsier, vil 'Sverigebönen' (svensk nasjonal bønnebevegelse, oversetterens merkad) invitere til bønnesamlinger i et stort antall svenske kommuner. De siste årene har det vært mer enn to hundre steder hvor de lokale kristne kommer sammen til bønnemøter med fokus på nasjonen så vel som på sin egen region.

Parallelt med dette er det også i år en koordinert innsats for å inkludere vårt lands hundre største steder i bønn, med spesielle datoer når folk drar ut og forteller Jesus om sine naboer og venner. Også her, med en rekke usynlige bønnekrigere bak seg.

Kombinasjonen av bønn og evangelisering er selvfølgelig helt riktig, og det er gledelig at initiativet "100 byer" har fått en så varm mottakelse i Kristi kropp. Bønn kan også sies å utføre flere funksjoner samtidig: den forener Guds folk, den beskytter oss i den åndelige kampen og den myker hjertene til vårt eget og andre mennesker for å bane vei for evangeliet og dets gjenopprettende kraft. .

I tillegg har Gud knyttet den kristne menighet til en form for vergemål, som handler om å bønnfallende gripe inn i forsvar i områder der evangeliet og sannheten er truet. Å, som Bibelen uttrykker det, "stå i gapet" for vårt land og vårt folk der det figurativt sett har oppstått sprekker i våre beskyttende murer (jf. Esek 23:30; Jes 58:12)

Også her kan det sies at den israelske Jernkuppelen kan tjene som forbilde. Hvordan bygger vi et "forsvarssystem" i dette landet som i den usynlige verden kan ha en lignende effekt som Jernkuppelen i Israel?

Kanskje handler det om de samme grunnleggende byggesteinene som de vi nevnte tidligere?

1) Radar-teknologi: evne til å profetisk lese hva som for tiden beveger seg i den usynlige verden og som er skadelig for vårt land og vårt folk.

2) Detaljerte kart: kunnskap om hvordan situasjonen "på bakken" faktisk ser ut. Det er først når vår virkelighetsbeskrivelse (diagnose) er riktig, at vi kan forskrive riktig medisin for hva som er skadene for forsamlingen og hele Sverige.

3) Avanserte algoritmer: en evne til å, som Iron Dome, bestemme hvilke prosjektiler som skal treffe strategisk viktige steder og hvilke som vil lande i et felt eller til sjøs. Med andre ord: hvilke kamper som er nødvendige å kjempe og hvilke som med fordel kan passere uten handling.

Herren vil til enhver tid søke et folk som er klar til å kjempe for det som er hans sak i denne verden. Noen er kalt til å synliggjøre dette - i ord og handling. Andre får et kall om å handle i det skjulte. Men det ene kan ikke forestilles uten det andre.

Hva om bønnebevegelsen er vårt eget lands store jernkuppel?

Billedtekst: Sveriges kongelige slott. Foto: Pixabuy

Olof Eidsinger. Foto: Twitter


Ingen kommentarer: