onsdag, juni 02, 2021

Arabisk baptistpastor forkynte om fred mellom arabere og jøder


Det er så sterkt å se dette bildet av min gode venn, Saleem Salash, arabisk baptistpastor fra Nasaret i Israel sammen med den messianske pastoren Israel Pochtar. Araber og jøde side ved side som priser Herren Israels Gud, forsonet i Kristus - det gir håp! Dette skriver ikke media om. Dette nevnes ikke av biskopene i Den norske kirke eller Mellomkirkelig råd. De nevner ikke de messianske jødene med et eneste ord, kun de 'historiske kirkene'. Men det skjer noe nytt i Israel - en forsoning mellom jøder og arabere slik at de blir 'ett menneske', som Paulus skriver om i Efeserbrevet. Pastor Saleem er her sammen med kona Nisreen.

Her er hva pastor Israel Pochtar skriver i sitt nyhetsbrev, her i min oversettelse: 

"Nylige hendelser og konflikter som fant sted i Israels gater mellom jødiske og arabiske israelere, har avdekket at det er store behov for helbredelse som må finne sted mellom de to.

Imidlertid, som troende og disipler av Yeshua, vet vi hvordan den helbredelsen ser ut. Vi har ikke bare vært vitne til det, vi har også opplevd det, og at sameksistensen er reell og håndgripelig. Det er i form av kjærlig brorskap vi har med andre arabiske troende i Yeshua i Israel, som vi ber sammen med, tilber, har fellesskap med og tjener nasjonen vår sammen med.

En av mine kjæreste venner er pastor Saleem fra Nasaret, som leder en fantastisk og dynamisk menighet som tjener både jøder og arabere.

I lys av nylige hendelser og friksjoner, ble jeg beæret og begeistret over å invitere pastor Saleem og hans kone Nisreen, til å komme til vår hovedgudstjeneste og forkynne vårt folk på Beit Hallel. Vi elsker å omfavne denne fantastiske familien av pastorer som kontinuerlig lar lys skinne gjennom sin tjeneste i landet, til både jøder og arabere.

Det var både rørende og kraftig å høre hans lidenskapelige ord om kjærlighet og forsoning,

Pastor Saleem snakket om å gjenoppbygge broene mellom arabere og jøder, som djevelen prøvde å ødelegge gjennom den nylige volden og konfliktene. Et kraftig budskap som rørte oss alle djupt, om hvordan det ikke er over før Gud sier at det er over! I Yeshua er vi alle ett nytt menneske i Kristus, det mye unnvikende begrepet fred i Midtøsten er faktisk veldig reelt når Yeshua blir båndet som binder oss sammen som vår Herre og Frelser.

Menigheten ble oppmuntret av å høre pastor Saleem si at han kom for å vise at som troende i Yeshua, kan det ikke lenger være noe fiendskap, det kan bare være Guds kjærlighet som binder oss, og som får arabiske troende til å stå sammen med jødiske troende.

Å kunne motta og omfavne mine kjære venner Pastor Saleem og Nisreen, vise dem varm gjestfrihet og nåde, slik at de kan føle seg hjemme med sin egen familie blant oss, til å be og tilbe sammen var et kraftigere budskap om ekte sameksistens og fred enn alt verden kan vise oss.

Dette er allerede en realitet i Israel, og vi ber sammen om at Guds kjærlighet vil beøre denne nasjonen kraftig, slik at verden kan se hvordan ekte fred i Yeshua ser ut."

Ingen kommentarer: