mandag, juni 14, 2021

Den ild som brenner


Gud er en ild som varmer og tenner hjertet og hele vårt indre. Derfor, om vi føler at hjertet vårt blir kaldt, hvilket er dra djevelen, fordi djevelen er kald, - la oss påkalle Herren, og Han vil komme for å varme våre hjerter med en fullkommen kjærlighet ikke bare for Ham, men også for vår neste.

Og fra dette Nærværets varme vil kulden fra den som hater det gode bli drevet bort.

- Hellige Serafim av Sarov (1759-1833)/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: