onsdag, juni 30, 2021

Filipperbrevet: Et gledens brev i trengselstider, del 15


Det er ikke alt som passer seg for en som bekjenner seg til Kristus. Sånn er det bare. Apostelen Paulus var bevisst på dette: "Men bare se til at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig," (Fil 1,27) Vi er kalt til å være "salt og lys" (Matt 5,13-14), men det er et problem med saltet: det kan miste sin kraft, og da duger det ikke til noe (Matt 5,13) Det skjer når vi kompromisser, og går på akkord med Guds ord. Her er fristelsene store. En kristen må ofte gå mot strømmen, være villig til å være motkulturell. Slik som Daniel og Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, de uredde jødene i den gamle pakt under fangenskapet i Babylon!

Daniel ble bortført til Babylon som tenåring i år 605 før Kristus. Her levde han i over 60 år. Til å begynne med som tjener ved det kongelige hoff til Nebukadnesar. Senere ble han rådgiver for en rekke konger. Hele tiden var han, og de andre jødene som var ført i fangenskap, bevisste på at de var et annerledes folk: "For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt for at du skulle være Hans eiendomsfolk, framfor alle andre folkeslag på jordens overflate." (5.Mos 7,6)

Hvordann skulle så de bortførte jødene overleve fangenskapet? Hvordan skulle de bevare sin tro? Hvordan skulle de hindre at de ble oppslukt av den babylonske kulturen? Det er et enkelt svar på det splrsmålet, og likevel så vanskelig: Ved å holde seg til Guds ord! "Hvordan skal dere unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Ditt Ord." (Sal 119,9)

Dette fikk praktiske konsekvenser for Daniel, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Vi leser fra Daniels bok: 

"Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen at han måtte slippe å gjøre seg uren. Og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Men den øverste hoffmannen sa til Daniel: Jeg er redd for min herre, kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke. Hva om han skulle synes at dere ser dårligere ut enn de andre guttene på deres alder? Da ville dere føre skyld over mitt hode hos kongen. Da sa Daniel til oppsynsmannen, som den øverste hoffmannen hadde satt over Daniel, Hananja, Misjael og Asarja: Jeg ber deg, prøv disse tjenerne i ti dager. La dem gi oss grønnsaker å spise og vann å drikke. Så kan du siden se nærmere på vårt utseende og likeså de guttenes utseende som spiser kongens fine retter. Gjør så med dine tjenere etter det du da ser! Han hørte da på dem i dette, og prøvde dem i ti dager. Og da de ti dagene var gått, viste det seg at de så bedre ut, og at de var i bedre hold enn alle de gutten som hadde spist av kongens fine mat. Så tok oppsynsmannen bort de fine matrettene og vinen som de skulle drikke, og ga dem grønnsaker. Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på allslags skrift og visdom. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer. Da tiden kongen hadde fastsatt var til ende, og de skulle framstilles for ham, førte den øverste hoffmannen dem inn for Nebukadnesar. Kongen talte med dem. Og blant alle de unge guttene var det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Så trådte de da i kongens tjeneste. Og i enhver sak som krevde visdom og forstand, og som kongen spurte dem til råds i, fant han at de var ti ganger bedre enn alle de spåmenn og åndemanere som fantes i hele hans rike." (Dan.1,8-20)

Daniel og de tre jødiske guttene levde annerledes i en fremmed kultur. De ble ikke en del av denne kulturen. Slik er vi også kalt til å leve. 

Til menigheten i storbyen Korint, skrev Paulus: "Dere er dyrt kjøpt. La da legemet være til ære for Gud." (1.Kor 6,20)

Og til den kristne forsamlingen i keiserhovedstaden Rom, skriver han: "Og skikk dere ikke lik lik denne verden..." (Rom 12,2)

Vi lever i en tid hvor dette ikke er populær forkynnelse. I dag er det vanskelig å se forskjellen mellom en kristen og en ikke-kristen. Hvordan kan man da være salt og lys? Har ikke da saltet mistet sin kraft?

fortsettes


Ingen kommentarer: