torsdag, juni 03, 2021

Dagen i dag er en viktig dag i Guds profetiske kalender


 Det er en helt spesiell dag i den hebraiske kalenderen i dag. Vi befinner oss nå i måneden Sivan, som er den niende i den sivile kalenderen og den tredje i den religiøse. I dag er det den 23. Sivan og det er på denne dagen at dronning Ester trer fram for kong Ahasverus og avdekker de onde planene antisemitten Haman om å utrydde den jødiske befolkningen, som var ført i fangenskap i Babylon, nå under persisk styre. Vi kjenner historien. Kongen lytter til dronning Ester, Haman avsløres og jødene reddes fra den visse død. 

Det er på denne dagen at dronning Ester som hadde fått 'dronningverdighet for en tid som denne', trådte inn i rollen som forbeder på vegne av sitt folk. Hun er et eksempel til etterfølgelse for alle forbedere gjennom tidene. Også vi trer frem for Kongen, ja, kongenes konge og herrenes Herre, på vegne av andre. Det er forbederens rolle.

Men det skjer mer enne dagen! Dette er dagen da kongen signerer brevet som gjør at jødenes liv er reddet: 

"Så skriv nå dere brev om jødene i kongens navn, slik som dere finner det for godt, og forsegl det med kongens signetring! For en skrivelse som er utferdiget i kongens navn og forseglet med kongens signetring, kan ikke tilbakekalles." (Ester 8,8)

Slik er det også med oss. Kongen har signet sine løfter med sitt eget blod og de er evig gyldige.

Dagen i dag, som er 3.juni i vår kalender, har stor betydning i Guds profetiske kalender. Dette er en god dag til å tre frem for Kongen med våre bønnebegjær for land og folk.

Ingen kommentarer: