tirsdag, juni 01, 2021

Den store lovsangen gjennom evigheten


 “Gud har forberedt seg en stor lovsang gjennom evigheten, og de som kommer inn i Guds samfunn blir med på denne sangen. Det er sangen “morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd” over verdens skapelse. (Job 38: 7). Det er seierssangen til Israels barn etter å ha passert Rødehavet, Magnificat av Maria etter kunngjøringen, sangen til Paulus og Silas i fengselsnatten, sangene til sangene på glasshavet etter deres redning , "sangen til Moses, Guds tjener og lammets sang" (Åp. 15: 3) Det er sangen til det himmelske fellesskapet. "

- Dietrich Bonhoeffer/Oversatt av Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: