lørdag, juni 26, 2021

Livet er en gave som skal deles


Hva er så omsorg? Det engelske ordet 'care' har sitt opphav i ordet 'kara', som betyr 'å  klage, å sørge, å delta i lidelse, å dele smerte'. Å vise omsorg er å rope ut sammen med dem som er syke, forvirrede, ensomme, isolert og glemt, og å gjenkjenne deres smerter i vårt eget hjerte. Å vise omsorg er å tre inn i deres verden som bare berøres av fiendtlige hender, og lytte oppmerksomt til ordene til dem som bare blir hørt av grådige ører, og å tale mildt med dem som er vant til skarpe ordre og utålmodige beskjeder.

Å vise omsorg er å være til stede for dem som lider og fortsette å være til stede selv når ingenting kan gjøres for å forandre situasjonen. Å vise omsorg er å være medlidende og danne et fellesskap av mennesker som oppriktig møter den smertefulle realiteten i vår begrensende eksistens. Å vise omsorg er den mest menneskelige gesten, der en modig bekjennelse av vår felles skadeskutte tilstand ikke fører til lammelse, men til fellesskap. Der en ydmyk bekjennelse av vår grunnleggende menneskelige skadeskutte tilstand utgjør jorden som all levedyktig  legedom springer opp fra, kan legedom ønskes velkommen, ikke som en gjenstand som skal gjøres krav på, men som en gave som kan deles i takknemlighet.

- Henri Nouwen: Du er elsket. Luther 2019, side 192.

Ingen kommentarer: