fredag, november 11, 2022

Åpent nattverdbord med muslimer, hinduer og buddhister?


Hva angår nattverdssyn og nattverdpraksis i Den norske kirke, skal ikke jeg ha sterke meninger, siden jeg tilhører en annen kirkelig tradisjon. Men jeg har merket meg den nå pensjonerte biskopen Atle Sommerfeldt, som vil åpne opp denne kirkens nattverdbord til også å inkludere muslimer, hinduer og buddhister. Det er en veldig fremmed tanke om vi skal holde oss til den apostolisk overleverte troen. Den nytestamentlige nattverdpraksisen tilsier at nattverdbordet er åpent og forbeholdt det døpte menneske. Dåpen var i urkirken inngangsporten til nattverdbordet.

En katekese (dåpsundervisning) fra før 100-tallet (da levde muligens fremdeles apostelen Johannes), Didache eller De 12 apostlers lære, slår fast at nattverden bare skal deles ut til dem "som er døpt i Herrens navn". Faktisk ble de som ikke var døpt sendt ut av gudstjenesten slik at kun de døpe ble igjen under nattverdfeiringen. 

Den første kristne nattverdpraksis var at den ble feiret hver søndag, jfr Apg 20,7.

Urkirkens nattverdpraksis må sees i lys av 1.Kor 10,21: "Dere kan ikke drikke av Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke ta del Herrens bord, og onde ånders bord."

Et åpent nattverdbord med muslimer, buddhister og hinduer vil være et synkretistisk måltid, og det ville være avskyelig i Herrens øyne. Det hellige er for de hellige.

Så kan vi ellers ha måltidsfellesskap med både muslimer, buddhister og hinduer.

Ingen kommentarer: