søndag, november 20, 2022

Guds høyder - mine daler - min bønn denne tiden


 "Mennesker glemmer meg, Herre du gjemmer meg, fast ved Ditt hjerte og nevner mitt navn."

"Herren Herren er min kraft. Han gir meg føtter som en hind og lar meg skride frem over mine høyder." (Hab 3,19)

Ingen kommentarer: