torsdag, november 17, 2022

Et begynnende bønnesvar i Russland?


Tirsdag 27.september i år publiserte jeg en artikkel på bloggen min med tittelen: 'Slik kan du be strategisk for det som skjer i Russland akkurat nå'. I den forbindelse skrev jeg følgende: "Et fenomen som vi skal være ekstra oppmerksomme på og som vi trenger å be spesielt for er de russiske soldatenes mødre. De kan komme til å spille en avgjørende rolle i den folkelige motstanden mot Putin og hans regime." Nå begynner vi å se et gryende bønnesvar! 

10.november publiserer NRK en artikkel skrevet av utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse om nettopp de russiske soldatmødrenem, med tittelen: 'Fortvilte mødre og koner: - Soldater sendt til fronten uten forbedredelse.' I artikkelen heter  det blant annet: 'Familiemedlemmer til mobiliserte russiske soldater ber nå president Vladimir Putin om hjelp. Deres kjære skal ha blitt sendt til fronten uten våpen og opplæring, og uten noen militær ledelse.'

Videre fra arrtikkelen: 'De siste dagene har det kommet flere videoer på russiske sosiale medier der soldaters mødre, ektefeller og andre pårørende henvender seg til myndighetene. Budskapet er at de mobiliserte russiske soldatene ikke har fått noe særlig opplæring, våpen eller utstyr. Dessuten sier de pårørende at soldatene har blitt sendt i kamp ved fronten.'

Gruppene med kvinner kommer fra Voronesj fylke, ikke så langt fra grenseområdet mot Ukraina.

Jan Espen Kruse har også intervjuet oberstløytnant Geir Hågen Karlsen som er hovedlærer på Stabsskolen. Han sier at det er litt tidlig å si om dette er en trend med mer protester. Men det kan bli en utfordring for russiske myndigheter. 

'Han fortalte at mobiliseringen av russiske soldater til krigen i Ukraina har vært svært kaotisk. De mobiliserte har blitt sendt til fronten med dårlige våpen og lite utstyr, planlegging og ledelse. Russerne skal ha hatt betydelig tap i kampene.

– Det vil bli vanskelig for regimet i Russland hvis desperasjonen øker blant mødre, koner og soldater. Hvis de står i fare for å miste det kjæreste de har, kan protestene bli mer omfattende, sier Karlsen.'

Og det er her jeg vil oppfordre alle som ber om å be om at opprøret blant soldatmødrene blir mer omfattende. En mors bønner har stor kraft i sin virkning, og Russland har fått kjenne på hva sinte mødre kan utgjøre av en kraft i samfunnet tidligere. Soldatmødrene fra Dagestan spilte en viktig rolle i å skape misnøye i den russiske befolkningen under den første tjetsjenske krigen på 1990-tallet. Det kan skje igjen, nå med krigen i Ukraina. Og det ser ut til at vi allerede ser den første spede begynnelsen til et slikt mødreopprør. Det kan skape et betydelig problem for Putin. La oss fortsette å be strategissk!

Billedtekst: En russisk æresgarde. Foto: Pixabuy

Ingen kommentarer: