onsdag, november 16, 2022

Keltisk advent, del 2: Forberede et vel skikket folk


Jeg har tenkt mye på det kallsbrevet døperen fikk: ".. han skal forberede et folk vel skikket for Herren." (Luk 1,17b) For de kristne keltere var advent både en tid for å fokusere oppmerksomheten mot Kristi komme, men også mot dem selv, at Kristus skulle fødes i dem, i betydningen 'vinne skikkelse i dem'. Akkurat slik Paulus skriver til de galatiske (keltiske) menighetene: "Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere." (Gal 4,19)

'Forberedelse' er et ord som tilhører alle kristne tradisjoner, men få har tatt dette ordet på ramme alvor som våre keltiske trossøsken. Før de gjorde noe som helst, tilbrakte de tid i bønn og faste. Ofte fasteperider på 40 dager. Som for eksempel den hellige Brendan, han som går under navnet 'sjøfareren'. Da han skulle legge ut på sin brømte sjøreise fra den sørvestlige irskekysten til det som nå er kjent som Amerika, tilbrakte han 40 dager i bønn og faste. 

La oss, på den andre dagen av de 40 dagene før jul, sette oss ned og tilbringe 10 minutter i fullstendig stillhet. Skru av alle ting som har lyd og som kan forstyrre deg. Du skal ikke be. Bare være stille. Når 10 munutter har gått - for noen rastløse vil de 10 munuttene uten verken å si noe eller gjøre noe føles ut som en evighet - skal du takke for Guds nærvær. Forsøk å fortsette i stillhet noen munutter til.

Ingen kommentarer: