mandag, november 07, 2022

Et profetisk ord om det tidsskiftet som pågår nå


Av Paul Keith Davis (bildet). Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Med bortgangen til vår venn Bob Jones og mange andre mektige hellige, ser det ut til å være et klart budskap om overgang og transformasjon som blir forkynt av Ånden. Etter Bobs bortgang fremhevet Herren for meg Filipperne 3:20-21 som sier: "Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedrelseslegeme og gjøre det likt sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg."

Ved overnaturlig nåde vil mange bli forvandlet fra en ydmyk tilstand til samsvar med Hans herlighets legeme ved å utøve Hans kraft. Dette er en guddommelig formidling som jeg tror vil prege mange i denne sesongen og forandre dem for alltid. Paulus hadde tydeligvis en slik opplevelse på veien til Damaskus. (Se Apg 9) Jakob ble på samme måte radikalt forvandlet ved elven Jabbok. (Se 1. Mosebok 32)

Det vil være som en ilddåp som kommer over dem som har blitt satt til side og forberedt til å bli mektig salvet i dette tidspunktet i kirkehistorien. Herren har helt klart en strategisk plan som fortsetter å vise hans perfekte plan og hensikt for denne tidsalderen. Det er Hans veikart til Fredsfyrsten med skilt langs veien for å indikere fremgang.

HA INNSIKT MED FORSTÅELSE

Denne korsveien varsler oss for øyeblikket om en nåværende frigjøring av åndelig dyd og himmelsk kraft for de som har gått gjennom en pleie- og renselseseprosess for å kvalifisere dem til å bære denne dimensjonen av hans autoritet. Engelen som talte med Daniel refererte til denne virkeligheten og dens timing og sa:                                                        

Han sa: «Gå din vei, Daniel, for disse ordene er skjult og forseglet inntil endetiden. Mange vil bli renset, renset og lutret, men de ugudelige vil handle ugudelig; og ingen av de ugudelige skal forstå, men de som har innsikt skal forstå. – Daniel 12:9-10

Vi er nå i ferd med å fullføre et åndelig springbrett som til slutt fører til himmelens trone. Mange av de sentrale skikkelsene som brukes i prosessen med å fullføre dette viktige trinnet i Guds plan, mottar sin himmelske belønning og går over til evigheten. Herren talte det til oss på denne måten,

"Disse mennene og kvinnene har blitt båret til sin belønning slik at andre kan ta det neste skrittet for å gå langt utover det verdifulle grunnlaget etablert av disse hengivne lederne. Ettersom Elias var en profet i ørkenen, vil Herren nå opprette Elisjaene som skal være profeter for massene. ”

Disse gudfryktige hellige som har gått hjem har etterlatt oss med en rik arv og et ansvar for å bære himmelens fakkel til større høyder. Ikke lenger vil Herrens salvede være skjult i ørkenen. De vil nå bli avslørt i stor skala for en rekke personer på en bedriftsmessig måte. En ny generasjon av radikale profetiske stemmer vil nå dukke opp som har møtt himmelen og bærer et friskt uttrykk fra Guds hjerte. 

Profeten Elia ba en gang og la merke til en sky på størrelse med en mannshånd ved Israels horisont. På samme måte kan vi nå oppfatte en ny sky for å bringe "herredømmet" fra himmelen på vår åndelige horisont! De profetiske bønnene vi bærer fram for Herren om å forløse et kongelig lederskap vil nå bli besvart på en mer uttalt måte. 

BLI MILITANT 

Menigheten går inn i en militant tid og åndelig konfrontasjon. «Dagenes ende» er preget av store konflikter. Kampen mellom «lys» og «mørke» vil stadig eskalere. Vi går inn i dager som vil introdusere forsterkede åpenbaringer av Guds rike og himmelens åndelige økonomi. Bibelen forutsier tydelig at denne kampen er voldelig og åndelig blodig.  

Himmelriket lider virkelig under vold, og Guds hær må ta det med makt. Som det ble profetert, "Himmelriket har gått kraftig frem, og kraftfulle menn tar tak i det."

Vår motstander vil ikke villig gi over sin innflytelse på denne jorden uten konflikt. Vi kan like gjerne komme til en forståelse av denne virkeligheten og akseptere den som en del av vårt generasjonskall.

Vår forløsning ble kjøpt på en svært voldelig måte. Utøselsen av Herrens blod var brutalt og lite attraktivt for det naturlige øyet. Ikke desto mindre var det den største demonstrasjonen av guddommelig kjærlighet som noen gang er uttrykt. 

Abels uskyldige blod ropte fra jorden med en profetisk gjengjeldelsesrøst. Jesus er mellommann for en ny og bedre pakt; Blodet hans taler bedre enn Abel. (Se Hebreerne 12:24)

Det er skjebnen til denne generasjonen av overvinnende hellige å gå inn i «Kristi veksts modenhet». Det vil være der et kall til å «smake Guds gode ord og kreftene i den kommende tidsalder». (Se Hebreerne 6:5) Vi har bare sett isolerte forløpere som introduserte denne mer fullkomne måten. En ny dag er over oss! Dette guddommelige livet er i Jesu blod; vår søken er en mer omfattende forståelse av denne kraften.   

GÅ VIDERE TIL MODENHET

Seieren er allerede vunnet; det er nå vår oppgave å tilegne seg den. Denne prosessen er nødvendig for at vår åndelige utvikling og modning for å kunne regjere med ham som prester og konger. Det ville være ganske enkelt for Herren å utrydde all ond innflytelse som står i veien for oss. Imidlertid er det hans ønske å oppnå det gjennom oss i en serie seirende kamper som bringer oss til åndelig modenhet.

Dette vil være dager med «blod og ild». Større forståelse av Guds blods forløsende dyd og brennende konflikter mellom godt og ondt vil råde i de kommende dagene. Noe virkelig bemerkelsesverdig har blitt formidlet inn i det åndelige DNAet til denne generasjonen som kvalifiserer som overvinnere - de er sjalu for Gud på en militant måte.

Herren er en kriger, og de som er knyttet til ham, deler i hans krigerske egenskaper. Hans prester er som en flamme av ild, og englene som er tildelt til å samarbeide med oss, er som vinder som gir brennstoff til ilden. Denne salvelsen vil begynne å ta for seg den "lunkne" tilstanden som er utbredt i store deler av den vestlige kirke.

KOMMENDE KRIGERE

Store krigere vil dukke opp i denne tiden. Den Hellige Ånd forbereder en mengde mennesker til å avsløre åndelige porter og åpne evige dører som herlighetens Konge kan komme inn i. Han vil åpenbare seg som den mektige krigsmannen som er sterk og mektig i kamp. (Salme 24:7-8)

Betydelig autoritet vil bli gitt til denne stridende gruppen for å skille hodet fra åndelig påvirkning som med hell har stjålet arven til Guds folk. I følge Salme 74:14, "Du knuste Leviatans hoder i stykker og ga ham som mat til folket som bor i ørkenen."

Gud har til hensikt å hente sine dyrebare gaver og karene de er betrodd. I disse dager vil mange som er ledere for ugudelighet bli til lys og rettferdighets kar. Dette gjelder både på den naturlige og åndelige arenaen. Gud er i stand til å gjøre det!

LÆR AV FORTIDEN

De siste to tiårene har jeg hatt en stor interesse for å studere moderne vekkelser og de positive tingene som ble gjort, og også å forstå feil og mangler. En del av mandatet for denne generasjonen er å gjenerobre og gjenopprette vår tapte arv til Menigheten. Mange forløpere og pionerer fikk et vitnesbyrd fra Gud og satte et åndelig spor som satte et uutslettelig preg på deres generasjon og forsto denne høye plassen i Gud.

Nylig delte jeg noen av de store tingene Herren har vist profetisk at han vil gjøre i de siste dager gjennom sine modne sønner og sin plettfrie brud. Noen spurte meg da "hvordan kan disse tingene være? De virker så fantastiske!» Da jeg spurte Herren, kom svaret autoritativt og sa: «Fortell dem at det er kraft i blodet. Fortell dem at det vil bli full tilegnelse av mitt blod før enden kommer."

Uten blodsutøselse ville det ikke vært noen syndsforlatelse eller endetidsplan for forløsning. (Hebr 9:22) Denne styrken vil likeledes bli ført til jordens fire hjørner. Gud er i ferd med å laste ned, gjennom sitt kongelige presteskap, budskap som lærer og forkynner Golgata kors på dyptgripende måter.

Kristi kropp har knapt rørt de store forløsende sannhetene om korset; disse vil forberede bruden på hennes forening med brudgommen. Den entusiastiske forkynnelsen av Kristi utøste blod vil bli gjenerobret i Menigheten gjennom en stor vekkelsesmann i ordene til John Wesley og George Whitefield. 

Jeg var nylig i New London, Connecticut og forkynte fra selve prekestolen som George Whitefield erklærte The Great Awakening fra i 1740. Du kunne føle rikdommen i arven og Guds ønske om å frigjøre en ny bølge av vekkelse til vår generasjon.

På samme måte vil pastorer og lærere oppdage bemerkelsesverdig salvelse på budskap som understreker viktigheten av Herrens offer og den store prisen for vår forløsning. Herren kommer med den nå "åpnede" forløsningsboken i sin hånd. Vi er kalt til å "spise det" og profetere store mysterier om Riket til hver nasjon, tungemål og folk. (Åpenbaringen 10:8-10)

Som i alle kriger, erverves frihet og frihet til en pris. Disse realitetene vil bli formidlet til de som er villige til å vurdere kostnadene og betale dem fritt. Vi betaler prisen ved å tillate beskjæring av Den Hellige Ånd, slik at vi kan kjenne Kristus, kraften i hans oppstandelse og fellesskapet med hans lidelser. Det er kraft i Jesu Kristi blod.                                               

Ingen kommentarer: