onsdag, november 09, 2022

Om å lese noe inn i teksten som ikke står der


Det oppstår av og til debatter om nattverden, og det er ulike nattverdsyn blant kristne. Slik er det. Jeg har djup respekt for andres syn. Selv har jeg kommet frem til at jeg ikke deler den ensidige understrekning av nattverden som minnemåltid, som den kirkelige tradisjonen jeg står i representerer. Det er det også, men det er noe mye mer! 

I en kommentar på Facebook i dag skriver en person følgende svar til en som spør om vi ikke skal prøve os selv, før vi går til nattverdbordet, at poenget med denne selvprøven er at vi skal skille mellom dette måltidet og andre måltider ved 'å minnes Jesus,' 'minnes hva han har gjort.'

Men er det ikke mye mer radikalt enn som så? Apostelen Paulus skriver: "For den som spiser og drikker uten å tenke på at det ER Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange syke og skrøpelige blant dere, og noen er sovnet inn." (1.Kor 11,29-30) Fremheving av ordet 'er' er min.

Vi må være forsiktige så vi ikke leser noe inn i Skriften som ikke står der. 

Ingen kommentarer: