tirsdag, november 08, 2022

Vest og Øst - med hvilke briller leser vi?


J min daglige bibellesning for tiden leser jeg Åpenbaringen. I den forbindelse leser jeg også mange kommentarer, og i en av dem lanseres en tolking av de syv sendebrevene som om de representerer syv tidsperioder av kirkehistorien. Jeg har sett lignende fremstillinger tidligere, og det slår meg hvor vestlig orienterte disse teoriene er! Alt sees fra et vestlig ståsted, som om alt handler om Europa og den vestlig europeisske historien. Så når Johannes fører i pennen  Jesu personlige hilsen til de syv menighetene i Lilleasia, så er det fremtidig profetiske forutsigelser om tilstanden i kirkene i Vesten! Hvor ble Østen av? 

Hvor lett er det ikke å farges og blendes av sin egen historie i den verdensdel man lever, og glemme at det satt og sitter kristne fra Syria, Egypt, Libanon, Libya - bare for å nevne noen - og leser den samme hellige Skriften. Vi leser den også med vår egen tids briller og forestillinger. Tenk hvor berikende det er å lytte til hverandre. Spør en kopter hva det skriftavsnittet du leser betyr for ham eller henne. Da vil det åpne seg helt nye perspektiver.

Billedtekst: En koptisk kirke

Ingen kommentarer: