søndag, juni 10, 2012

Arnfinn Haram døde plutselig i dag

Den sjokkerende beskjeden om at dominikanerpater Arnfinn Haram (bildet), er død når oss denne junikvelden. Arnfinn Haram døde under en sykkeltur i Nordmarka i dag av et plutselig hjerteinfarkt. Han ble bare 64 år gammel.

Med Arnfinn Harams bortgang har norsk kristenhet mistet en av sine skarpeste penner, og radikale røster. Han hadde en sjelden evne til å formulere seg, det lød ofte som den vakreste musikk. Raust delte han eget levd liv, usminket og ærlig og kalte og lokket oss til en mer helhjertet, radikal etterfølgelse av Kristus. Han var domminkanerpateren som skrev for Klassekampen, og fikk lesere langt ut over den kirke han representerte.

Arnfinn Haram var født 25. april 1948 i Ålesund. Han var tidligere prost i Den norske kirke, men konverterte til Den romersk-katolske kirke i 1998. I 2002 gav han de evige løfter som dominikanermunk og ble presteviet som katolsk prest i 2003. Fra 2009 og frem til i dag var han prior for dominikanerklostret i Oslo.

Biskop Bernt Eidsvig sier i en uttalelse i forbindelse med at dødsfallet ble kjent i ettermiddag:

'Pater Arnfinns bortgang er et stort tap, både for hans orden og for hele Kirken i Norge. Arnfinn var en unik personlighet. Ingen kunne som ham få folk både i tale og til å lytte. Han var også en unik sjelesørger og skribent – og nådde folk på det personlige plan og i media. Vi tenker i dag særlig på hans mor, bror, familie og kommunitet – og sørger sammen med dem'.

I kveld er vi mange som sørger. Jeg hadde gleden av å skrive med pater Haram ved noen anledninger, og hans svar satte jeg stor pris på. De var verdifull hjelp i en for meg vanskelig tid. Slik kan mange fortelle om. Vi sørger med våre katolske venner, og ber for de etterlatte.

Evig ihukommelse. Fred med Arnfinn Harams gode minne.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja det er nok flere enn Arnfinns katolske venner som sørger. Alle vi som fikk glede av å dele fellesskap med ham da han virket som prost i Bergen er i sjokk. Men når man møter ekte mennesker som Arnfinn...bærer man alltid med seg biter av det de gav. Arnfinn var en slik person. Et ekte menneske. Som betydde mer enn mye for mange. Et medmenneske uten sidestykke. Vi er nok mange som er i sjokk nå - men også mange som bærer med oss ting han gav på sin vei. Fred over hans minne<3 Tone H