søndag, august 02, 2020

Repons på synd

'Bibelen forteller oss ingen steder at vi skal respondere på synd med sinne. Vi blir fortalt at vi skal respondere med sorg, gråt og omendelse. Hvis vår neste synder mot oss skal 'vi tale ham til rette (Luk 17,3), men i kjærlighet ikke i sinne.'

- Bob Sorge (bildet).
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: