onsdag, mars 01, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 2


Samværet med Den Elskede, mellom Bruden og Brudgommen, har sin egen intimitet, sin egen sødme og sin egen ømhet. Det  er ikke mulig å ha et teoretisk forhold til dette. Guddommens åndepust i form av et kyss må erfares! Vi må la oss elske! Vi må la oss overvinnes!

"Å, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn!" (Høy 1,2)

Vi merker den sitrende - og djupe - lengselen i disse ordene. Dette er sjelens rop, sjelens tørst, etter Gud: "Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds ansikt." (Salme 42,2-3) Og: "Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall." (Salme 42,8)

Denne sjel er allerede kjøpt, lovet bort: hun har allerede ført hans invitaasjon, ordene hans: 'Du er min', og hun har svart: 'Jeg er hans!' 

Det har vært som en åpenbaring for henne! Ting er blitt avdekket, pakket ut. Hun har fått se et syn, en åpenbaring av foreningen med Kristus. Denne åpenbaringen rører djupt ved henne, begeistrer henne.

"La Ham kysse meg!", roper hun ut. Dette er mer enn den hjemkomstens kyss et menneske får del i, når det vender hjemover og blir tatt imot av Faderens favntak, og bliir født på ny. Dette er mer. Dette er det mest intime samfunn og fellesskap som finnes i releasjonen, ja den guddommelige trenighetsdansen, mellom Faderen og Sønnen i Ånden. Denne dansen inviteres vi til å være en del  av. 

Dette er det intime bønneropet vi leser om i Åp 22,17: "Og Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører det, la ham si: Kom! Og den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann for intet!"

Sjelen trenger dette himmelske synet - og djupe erfaringen! Om ikke, vil vi henfalde til et liv i teorienes vold, hvor man kappes om å overgå hverandre i å ha den rene læren, og anklage våre søsken i troen. Uten det guddommelige kysset består den kristne tro av lære, uten liv. Jesus kom som LIVET, ikke bare sannheten.

All fremgang kommer av dette indre begjær. Åndelig utvikling og modning kan ikke løsrives eller skilles fra den indre hungeren og tørsten.

fortsettes

Ingen kommentarer: