mandag, mars 20, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 21

"Han har ført meg til vinhuset, og hans banner over meg er kjærlighet." (Høy 2,4)

Brudgommen fører sin Brud inn i festsalen, hvor bryllupsfesten venter! "Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord." (Åp 19,9) Det er som om jeg ser henne, den vakre og strålende bruden, sittende i den svale skyggen fra epletreet, og så kommer Brudgommen og griper hennes hånd og fører henne til festsalen. Idet vi fryder oss i Hans nærvær inviterer Han oss inn i sitt hjerte: "Deretter sa Herren: Se, her tett ved meg er et sted, still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi..." (2.Mos 33,21-22)

I kapittel en ber Bruden om å bli ført inn i Kongens kamre, nå eskorteres hun inn til festsalen hvor bryllupsfeiringen tar til! "

Det hebraiske ordet for 'festsal' er 'vinhuset'. Dette er et rom som er fylt til randen av fryd og glede, og her vaier bannere med påskriften  'kjærlighet'! Epletreets frukt er omgjort til vin. Vinhuset er stedet hvor Den Hellige Ånd "svever over vannene" (1..Mos 1,2) og vi drikker djupt av Ånden. 

Når Kongen griper Brudens hånd og fører sin Brud inn i sine innerste kamre, så har det med åpenbaring å gjøre. Når Kongen fører henne inn i vinhuset, i festssalen, har det med glede å gjøre. Hør, når David deler sin erfaring av å ha vært i dette vinhuset: "Fylde av glede er det for ditt åsyn, livssalighet ved din høyre hånd i evighet." (Salme 16,11)

Mens kongens innerste kamre, bruderommet, er et sted for hvile, er festsalen eller vinhuset, et sted for glede, fryd og salighet. Dette hører nemlig synonymt med Den Hellige Ånd: "I samme stund frydet han sseg i Den Hellige Ånd og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, Far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg." (Luk 10,21)

fortsettes

Ingen kommentarer: