fredag, mars 17, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnlese' Salomos Høysang, del 18


"Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er! Dine øyne er som duer. Hvor vakker du er, min elskede, hvor vakker du er! Og vårt leie er grønt. Sedrer  er bjelkene i vårt hus, sypressser er tak og loft." (Høy 1,15-17)

Dette bildet kom til meg, denne tidlige morgenstunden, da jeg over en åpen Bibel skulle 'bønnelese' de siste versene av det første kapitlet av Salomos Høysang. Passer det ikke godt til teksten? Les gjerne teksten en gang til, og se på bildet.

Igjen møtes vi av inderlige kjærlighetserklæringer fra Brudgommen til sin brud. Slik ser Han Henne. Ikke som 'sort' eller 'brent av solen', som hun ser seg selv. Men som vakker! Salmen 'Ren og rettferdig' kommer til meg, mens jeg leser disse linjene. Det heter i det første verset: "Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Ordet forkynner at mine synder kommer Han aldri mere i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi, Sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri i fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja."

Brudgommen oppmuntrer Bruden med sine kjærlighetserklæringer! Han priser hennes skjønnhet, og fester sin oppmerksomhet på øynene. 'Øynene er sjelens speil,' heter det. For Ham for hennes øyne som en due. Den åndelige betydningen av en 'dues øyne' er 'visjon' eller 'syner'. Stadig vekk leser vi Bibelen om 'å se', i betydningen av 'åenbaring'. Gjennom 'myrra-salvelsen' gjennom Kristi lidelsessamfunn har Brudden, motatt åpenbaring, ikke minst av hvor yndig, fagr og skjønn hun er i Hans øyne.

Nå svarer hun Ham: "Hvor vakker du er, min elskede, hvor vakker du er! Vårt leie er grønt." Bruden er kommet inn i hvilen. "Han lar meg ligge i grønne enger..." Her voktes Bruden av Brudgommen. "Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel..." I hvilen finnes føden.

Sedrer er høye og mektige. I Bibelen symboliserer sedrer alltid noen, hvis menneskelige karakter er svært edel. Mange ting i Templet var laget av sedertre, og de viktigste tresortene som ble beneyttet der var sedertre og sypresser. Det står for noe bunnsolid. Disse to trærne utgjør Guds bolig, stedet der Gud hviler, og hvor vi inviteres inn i de innerste kamrene.

fortsettes

Ingen kommentarer: