fredag, mars 31, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 32


 "Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen; som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder?" (Høy 3,6) 

Etter en tilbaketrukket periode tilrettelagt av Den Elskede, sees den trolovede som fremstår kommende ut av ødemarken, med Guds herlighet skinnende både over og i henne.

Brudepikene hadde sett henne i hennes sorg, og hadde hun ikke gått rundt i byen og søkt etter Herren? Hadde hun ikke spurt vekterne om å hjelpe henne? 

Synet er overraskende: "Hvem er hun?" Hvilken forandring som har funnet sted! Hun som hadde vært den forlatte, sønderknuste, gråtende, var totalt forandret. Hennes sorgs dager hadde kommet til en slutt. Nå kommer hun opp og ut av ørkenen med Herrens herlighet lysende omkring henne. hun lignes med en røkstøtte. Dette uttrykket er brukt av profeten Joel om de Guds under som vil finne sted når Herren øser ut sin Ånd over alt kjød: "Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røyksøyler..." (Joel 3,1-3)

Herlighetens Gud manifisterte sitt nærvær i en røyksøyle, når han dro ut foran sitt folk Israel: "Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten ien ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten." (2.Mos 13,21-22) Fra disse skriftstedene kan vi derfor konkludere at ut av ødemarken, ut av ørkenen kommer bruden iført Den Hellige Ånds kraft. Det er verdt å gå gjennom ødemarken for dette, verdt omkostningene ved forsakelsen, når resultatet er at bruden stiger fram duftende av myrra, med en velduft som ene og alene kommer fra det nære og intime fellesskapet med Herren selv.

fortsettes

Ingen kommentarer: