lørdag, mars 11, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 12


 "Vet du det ikke, du vakreste blant kvinner, så følg sauenes spor, og vokt dine kje ved gjeterhyttene." (Høy 1,8) 

Dette er Brudgommens første respons på Brudens mange spørsmål og djupe lengsler: "du vakreste blant kvinner!" Slik ser Han henne! Selv har hin sett seg sekv som 'sort', v.5, som 'så mørk, fordi solen har brent meg', v.6. Brudgommen ser henne som den vakreste av alle kvinner. Det gjelder å se med Herrens blikk! "... slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig." (Ef 5,27)

Bruden har spurt etter hvor hun skal gå for å finne Han, "som min sjel elsker", v.7. Nå gir  Brudgommen Bruden svar: "følg sauenes spor, og vokt dine kje ved gjeterhyttene". Med andre ord: der finner du meg!

Følg ikke de travle gatene, men følg den flokken som er opptatt av å lytte til Hyrdens stemme: "Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min Fars hånd. Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Fars hånd." (Joh 10,27-29)

Vi mister retningen til tider. Da er det godt at noen har gått stiene før oss. Følger vi de gamle stiene trår vi ikke feil. Da finner vi frem til gjeterhyttene. Da finner vi gressgangene, hvor sjelen vår finner hvile. Skal vi finne hvilestedene må vi gjenforenes med flokken Hans. Den onde vil isolere oss fra flokken. Da blir vi nemlig sårbare for rovdyrene. Den onde vil gjerne isolere oss fra resten av flokken, slik at vi kan ta umodne, forhastede  avgjørelser. Alene er vi sårbare. Det er derfor Hebreerbrevets forfatter formaner oss: "... og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane,  men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg." (Hebr 10,25) Hvilken dag siktes det til? Dagen da Brudgommen kommer igjen! "Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!" (Matt 25,6)

Brudgommen gir også Bruden et oppdrag: "vokt dine kje!" Dra omsorg for de små, for spedbarna. Ta ansvar for dem. Det er det samme oppdraget apostelen Peter får: "Fø mine lam." (Joh 21,15), "Vokt mine får" (v.16) og "fø mine får", (v.17)

Mens Bruden får hjelp tik å komme inn i hvilen, får hun i oppgave å ta seg av de nyfødte. Menneskets første dag er ikke arbeidsdagen, for etter at Gud hadde kronet skaperverket med å skape mennesket, hvilte Gud. Så menneskets første dag er sabbaten, hviledagen. Vi arbeider med utgangspunkt i Kristi fullbrakte verk på Golgata, og vår fremste oppgave er å ta oss av kjeene! Vårt fremste oppgave er å gjøre disipler. 

fortsettes

Ingen kommentarer: