onsdag, mars 22, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 23


"Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene (bildet) eller ved hinden på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil." (Høy 2,7)

Ekte kjærlighet kan ikke tvinges frem, heller ikke en 'sann tro til det evige liv.' Begge deler springer ut fra hjertet. Alle former for tvang er den kristne tro fremmed. Tvang er vold mot kjærligheten og troen. 

Bruden opplever nå en fase av hvile og ro. Hun har vært i Kongens innerste kamre, og hun har opplevd vinhuset. Nå sover hun. Vi må ikke underkjenne hvilen i vår vandring med Kongen. Menneskets første dag, var ikke arbeidsdagen, men hviledagen! "Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem... Og det ble aften og det ble morgen, den sjette dagen... Og Gud fullførte på den sjuende dagen det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dagen fra alt sitt verk som han hadde gjort. Og Gud velsignet den sjuende dagen og helligt den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det han hadde skapt og ville gjøre" (1.Mos 1,27 og v.31b og 2,2-3)

Eller som det står og lese i 2.Mos 31,17 i 2011-oversettelsen: "For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men på den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut."

Når Gud kan hvile og puste rolig ut, hvorfor kan ikke vi det? 

Bruden trnger også å komme inn i hvilen, fra den hektiske aktiviteten. Vi er kalt inn i og lever i ulike sesonger med Herren. For Bruden er det nå en tid for hvile, men snart går hun inn i en annen sesong. Nå er det en tid  for intimitet. Alt har sin tid. La oss leve i den tid eller den sesong Herren har kalt oss inn i, og ikke la oss vekkes av andre ting, når tiden ikke er inne for det. Av og til og ganske ofte er det visdom i å være stille og forholde seg i ro.

Det hebraiske ordet for 'gaselle' er 'shabot' og kan oversettes: 'hærskarer' eller 'armeer'. Dette er det ordet som brukes om Herrens hærskarer. Herren har en arme av gaseller, ikke bare er de vakre av utseende, de er ogsså ømhjertede! De som hører Herren til og som har oppsøkt Kongens innerste kamre, er preget av ømhet, fordi de har møtt Ømheten.

fortsettes

Ingen kommentarer: