mandag, mars 06, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 7


"Kongen har ført meg inn i sine kamre..." (Høy 1,4) I Fars hus er det mange rom, sa Jesus. En invitasjon til kongens kamre, er høyst personlig. Den profetiske seeren, apostelen hvis identitet var 'den disippelen Jesus elsket', Johannes, får se "en dør var åpnet i himmelen...", og så får han høre en røst som sier: "Kom, opp her..." Da tror jeg Kongen inviterte ham til et av sine kamre, et av sine rom! Dette er en del av den himmelske arven til den som er blitt brud. invitasjoen til intimitetens rom, hvor Brudgommen gir sin Brud del i sin spesielle nåde og begustigelse. Det er jo blendende og inntagende vakkert når det beskrives slik: "Kongen har ført meg inn i sine kamre..." Det er ingen hvem som helst som inviterer meg inn i sine kamre; det er Kongen, vår himmelske Brudgom.

Det er ikke til sine forgårder, Kongen inviterer oss, men til bruderommet. 

Her, i dette rommet, vil vi erfare Herrens helt personlige nærvær. Her taler Han personlig med oss, her gjør vi oss egne, personlige og unike erfaringer med Herren. Her overfører Han Åndens salvelse til oss, og vi får drikke djupt av Ånden. Dette er ikke for de andre, dette er personlig, dette er for deg og meg. 

Det er bare Jesus selv, Brudgommen, som kan føre Bruden, inn i sine kamre, til bruderommet. Vi manøvrerer oss ikke inn, trenger oss ikke på, vi inviteres! Det er Ånden som sier: Kom! Kom opp hit. 

Jesus utdyper dette intimitetens fellesskap slik: "For ham lukker dørvokteren opp." (Joh 10,5) Og: "Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Og han skal gå inn og gå ut og finne føde."  (Joh 10,9)

Her, i kongens kamre, går vi inn og går ut for å finne føde.

"Kongen har ført meg inn i sine kamre" - dette er egentlig et bønnesvar. Det er svaret på Brudens bønn: "Ta meg med deg!" Brudgommen svarer på Brudens inderlige bønn, med å invitere henne inn til intimiteten, til det nære, helt personlige fellesskapet. "Kamre" kan også oversettes "innerste kamre".

Om du ikke står i et personlig vennskapsforhold til noen, er det vel lite sannsynlig at du inviterer vedkommende inn i ditt soverom. Da får han eller hun et gjesterom. Slik er det ikke i det helt private og helt spesielle forholdet som Herren har utviklet i forholdet mellom Bruden og Brudgommeen. Da inviteres hun inn på bruderommet. 

Ordet 'kongen, viser oss at før vi lærer Herren å kjenne som venn, må vi lære Ham å kjenne som konge, Det vil alltid være slik, at et liv i overgivelse går forut for et liv i kjærlighet. Tilfredstillelsens erfaring kommer alltid etter, når det er tatt skritt på overgivelsens vei. 

fortsettes

Ingen kommentarer: