lørdag, mars 18, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang del 19


"Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje. Som en lilje blant torner, slik er min kjæreste blant de unge kvinnene." (Høy 2,1-2)

Bibelforskerne er uenige om hvem det er som snakker her. Jeg tror det er Bruden. Det er hun som er Sarons blomst eller Sarons rose og liljen i dalen. Den vakreste av dem alle. Men hun har sin skjønnhet fra lidelsesfellesskapet med Ham. Liljer symboliserer renhet: "For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo forlovet dere med en mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus." (2..Kor 11,2)

Sarons rose er Brudgommens arv! Hun som bringer velduft, nytelse og skjønnhet til Kongen. Dette er arven, belønningen, Faderen vil gi til Sønnen. Det er Faderen som kultiverer og tar vare på planten, rosen. Denne rosen og liljen representerer fylden av alt hva Jesus ønsker seg og lengter etter. 

Jeg tenker på ordene fra profeten Jesaja mens jeg skriver dette: "Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje. Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet,  vår Guds prakt." (Jes 35,1-2) Vi finner et tilsvarende vers hos profeten Hosea: "Jeg vil være som dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje, og han skal slå røtter som skogen på Libanon." (Hos 14,6) 

Jeg merker meg at liljene finnes blant torner. I 1.Mos 3,18 leser vi om jorden: "Torner og tistler skal den bære for deg..."Tornene er ikke plantet, den vokser selv fram fra jorden. Tornebusken, vi leser om i 2.Mos 3, ble ved å brenne, men brant ikke opp. Ilden og lyset utgikk ikke fra selve tornebusken, men fra Gud. Gud gjorde bruk av tornebusken, men lot ikke tornebusken lide noe tap av den grunn. På samme måte var det, at Gud brukte Moses overfor Israel og hedningene.Det var noe av Gud selv som ble brukt. Det var helt igjennom Guds egen kapital som ble øst av.

fortsettes

Billedtekst: Sarons rose.

Ingen kommentarer: