søndag, mars 12, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 13


"Med hestene foran faraos vogner vil jeg ligne deg, min kjæreste!" (Høy 1,9)

Dette er andre gangen Brudgommen beskriver bruden. Første gangen beskriver han henne som "den vakeeste blant kvinner". Nå er hun Hans "kjæreste". Dette er intimitetens språk., og viser den nære forbindelsen mellom Brudgommen og Hans brud. Det er med stor ømhet og sterke følelser Herren omtaler sin brud. Glem ikke det! Ordet 'kjæreste' betyr bokstavelig 'elsker-venn'. Du har altså privilegiet til å bli Herrens kjæreste! Hver gang Han ser på deg, er det med ømhet, Han fryder seg over sin brud. Dette er de guddomelige kyssene, Høysangen innledes med. Dette er den ømheten og kjærligheten Brudgommen viser sin brud, selv om hun oppfatter seg selv som sort og brent av solen. Ingen jordisk stemme taler slikt til oss når vi føler som som lavest, når vi kjenner på vår egen skrøpelighet, Det er disse guddommelige kyssene som vil opprettholde oss i vår sjels mørke natt.

På Salomos tid ble alle hester kjøpt i Egypt. Det leser vi om i 1.Kong  10,28-29: "Hester ble innført til Salomo fra Egypt og fra Kue. Kongens kjøpmenn kjøpte dem i Kue og hentet dem der. Hver vogn som ble hentet fra Egypt og ble innført, kostet seks hundre sekel sølv, og hver hest et hundre og femti sekel. På samme måte hentet de også vogner og hester derfra til alle hetittenes konger og til kongene i Syria."

Faraos vogner var et begrep. De var belagt med rent gull, slik at når solen skinte på dem, ville det forblinde fiendens hærer. Disse kongelige vognene ble dratt av de vakreste hestene.                            

Det er interessant å sammenligne dette verset fra Høysangen, med apostelen Peters ord: "Men dere er en velsignet ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys." (1.Pet 2,9)

Ingen kommentarer: