onsdag, mars 15, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 16


"Min elskede er for meg en myrrapose som hviler mellom mine bryster." (Høy 1,13) 

De fleste bibellesere har et forhold til myrra fordi det er en av gavene De vise menn fra Østerland ga til Jesusbarnet. De andre gavene var gull og røkelse. Balsamerende urter ble altså gitt til Jesus ved Hans fødsel som et profetisk tegn. Myrra er en svært kostbar parfyme brukt av de rike i forbindelse med begravelser. Den døde ble salvet med blant annet myrra. Når Maria og de andre kvinnene kom til graven for å salve Jesu kropp, besto salveoljen blant annet av myrra. Myrra ble også blandet med edikkvin for å gi Jesus som et bedøvende og smertestillende middel da Han hang på korset, men Jesus avsto.                                                             

Patriarken Jakob sendte avgårde myrra til Egpyt som et av landets utvalgte og kostbare produkter. 

Jesu kledning dufter av myrra! "Av myrra og aloe og kassia dufter hele din kledning...." (Salme 45,9)

Det hebraiske ordet for myrra betyr bokstavelig talt  'trærnes tårer'. Jeg tror at dette verset fra  Høysangen taler om et lidelsesfellesskap som eksisterer mellom Brudgommen og Bruden. 

Kristusmystikeren Paulus taler om dette lidelsesfellesskapet ved to anledninger i sine brev: "... så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død..." (Fil 3,10) Dette lidelsesamfunnet med Kristus er nært knyttet til Hans død. Det har med myrra å gjøre. Vi er forberedt til å lide for Ham, salvet. Også til den kristne forsamlingen i Kolossæ skriver Paulus om dette lidelsessamfunnet: "Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristuslidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten." (Kol 1,24) Dette handler ikke om å lie for å bli frelst. Frelsesverket er fullbrakt. Dette handler om å lide fordi man er frelst, dette handler om samfunnet med Kristi lidelser i dag. 

Også apostelen Peter skriver om dette lidelsessamfunnet med Kristus: "Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser..." (1.Pet 4,13)

fortsetter

Billedtekst: Myrra.

Ingen kommentarer: