søndag, mars 05, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - hvordan 'bønnelese' Salomos Høysang, del 6


 "Ta meg med deg! La oss skynde oss!" (Høysangen 1,4) Bibelselskapet oversetter dette verset slik: "Ta meg med! La oss løpe! 

Meningen med ordene "skynde oss eller løpe" handler om å søke med iver eller strebe etter. Selv om det er vårt hjertes største begjær, og vi er ganske villige til å søke og strebe etter noe mer av Herren, er nok de aller fleste av oss likevel klar over mangelen på kraft i denne vår søken. Det er ikke slik at Den Hellige Ånd gir oss en stor mengde kraft i vårt indre, og som setter oss i stand til å løpe, søke eller strebe en gang for alle. Det er derimot Herren selv, som bruker sin egen ynde og herlighet til å dra oss og til å tiltrekke oss sin oppmerksomhet. Det er denne tiltrekningskraften som i seg selv gir oss kraften til å løpe, søke eller strebe etter ny kraft. Det er å være sammen med brudgommen at bruden får den kraft hun trenger. Det er hos Ham oljen er for våre lamper og som gjør at de holdes brennende.

Å løpe er noe som handler om en fortsettelse, noe man holder på med. Kraften til å løpe ligger i dette at Herren drar oss. Vi tiltrekkes av målet, som er Ham selv. Vi må lære oss til å forstå at det ikke er på grunn av oss selv at vi kommer til Herren. Det er Helligånden som tar tak i våre hjerter og drar oss. Derfor trenger vi også at Han drar i oss for at vi skal kunne løpe etter Ham. 

Derfoe er det noe forlokkende i denne invitasjonen fra Den Hellige Ånd når Ånden sier, "kom!" Det er er Åndens oppgave å vinne våre hjerter for Jesus.

fortsettes

Ingen kommentarer: