søndag, mars 12, 2023

Jerusalem i profetienes lys - Jerusalem er fremtidsbyen, del 1


Jerusalem har fremtiden for seg. En dag, om ikke så lenge, skal Herren Jesus, regjere som Herrenes Herre og Kongernes Konge, fra Jerusalem i et fremtidig tusenårsrike. I denne artikkelserien skal vi se nærmere på Jerusalems stilling i profetienes lys, og i lys av historien. Jeg håper du er med på denne spennende reisen, som har med vår egen fremtid å gjøre:

Det var få som la merke til det, men i desember 2022, altså for bare drøyt tre måneder siden, annonserte den palestinske nasjonalist og terrorganisasjonen Hamas sine planer om å 'frigjøre Jerusalem og deres hellige steder' fra Israels styre. I forbindelse med sitt 35 års jubileum sirkulerte Hamas kart som viste et 'Palestina' som strakte seg fra elven Jordaan til Middelhavet - og mer enn antydet slutten på Israel som nasjon og etableringen av Jerusalem som hovedstaden i en fremtidig palestinsk stat.

Jeg vil tro det er få i dag som anser Jerusalem som en verdensmetropol. Det amerikanske tidkriftet 'Foreign Poliby' publiserer en oversikt over det de kaller 'globale byer', og som fremhever verdensbyer som er sentrum for økonomisk, politisk betydning sammen med kulturell og mediamessig viktighet. I januar 2023 ble London og New York City rangert som en såkalt Alfa pluss-betegnelse. Alfa pluss inkluderer Beijing og Shanghai i Kina, Tokyo i Japan, og Singapore. Så følger andre verdensbyer etter det greske alfabetet. 200 andre lands hovedsteder ble nevnt før Jerusalem!

Finansmarkedene fremhever New York City eller London som verdens hovedstaad. Los Angeles er enkelte ganger referert til som underholdingens-hovedstad. Og mer enn 1,5 milliarder muslimer ser til Mekka som hovedstad for deres tro, og mer enn en millard katolikker ser til Vatikanet.

Men - som jeg skrev: Jerusalem er fremtidens by. Ikke bare vil en flernasjonal hær gå til angrep på byen, men en dag vil Jesus sette sine bein på Oljeberget - akkurat slik Han ga løfte om da Han dro hjem til himmelen. Han kommer ikke til å vende tilbake til Moskva, New York, London, Brussel eller Oslo, men til Jerusalem! Det er Jerusalem som er selve sentrum for de profetiske endetidsbegivenhetene.

fortsettes

Ingen kommentarer: