torsdag, mars 09, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos høysang, del 10


"Si meg, du som min sjel elsker: Hvor vokter du hjorden? Hvor lar du den hvile om middagen?" (Høy 1,7)

'Min sjels elsker' taler om det inderligste forhold mellom Brud og Brudgom. Forholdet er gjensidig. Brudgommen kjenner Brudens hjerterop etter Ham selv. Dagen er deres. Fra daggryet til dagen var blitt sval. Det ligner forholdet Adam og Eva hadde til Gud i Edens hage: "Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen da dagen var blitt sval..." (1.Mos 3,8) Det er blendende vakkert, dette! 

Den rettferdiges sti opplyses i lyset av soloppgangen: "De rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag." (Ord 4,18) Og soloppgangen er Kristus: "Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå  opp  med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut oh springe som kalver når de slipper ut fra fjøset." (Mal 4,2)

'Si meg', 'svar meg' - det er som om Bruden roper fra sjelens djup. Hennes hunger, hennes lidenskap er Herren. Hun vil ha svar, svar på hvor hun kan finne hvile. Hvor lar du hjorden din hvile om middagen? Å, hvor vi trenger å komme inn i hvilen! Fra alt selvstrev, mas, krav. "Lysere enn middagen blir da ditt liv, mørket blir for deg som morgenen." (Job 11,17) Hvor finnes sjelensmiddagshvile? I kongens innerste kamre. 

Han som vokter hjorden, sørger både for grønne gressganger og hvilesteder: "Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meeg til hvilens vann." (Salme 23,2)

Den hvile det her er snakk om er fullkommenhetens hvile. Det er en hvile ved middagstid. I bibelsk forstand er det å ha nådd middagshvilen fullkommenhetens tilstand. Ved middagstid er solen på sitt høyeste. Vår Herre Jesu lidelser på korset inntraff ved middagstid - fra klokken 12.00-15.00

Hvor finner vel hjertet sin saligste ro?
Hos Jesus, bare hos Jesus.
Hvor finnes urokkelig grunn for min tro?
Hos Jesus, bare hos Jesus.

Kor: Hos Jesus, hos Jesus,
der trives min sjel så usigelig vel.
Det kan ei forklares,
det kan blott erfares
hvor salig det er hos Jesus.

Hvor finnes vel hvile når sjelen er trett?
Hos Jesus, bare hos Jesus.
Hvor finnes den kraft som gjør vandringen lett?
Hos Jesus, bare hos Jesus.

Hvor samles de gjenløste skarer en gang?
Hos Jesus, bare hos Jesus.
Hvor skal vi oss frydeen evighet lang?
Hos Jesus, hjemme hos Jesus.

(Nicholas Lambert Ridderhof/ Theodor Svensen Rimestad, Sb 334)

fortsettes

Ingen kommentarer: