mandag, mars 13, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 14


"Fagre er dine kinn mellom kjedene, din hals i perleradene. Gullkjeder vil vi lage til deg med sølvprikker på.." (Høy 1,10-11)

Brudgommen er helt inntatt av sin vakre brud. Han fryder seg over henne. Gleder seg over å være i hennes nærhet. Et ansikt forteller mye om et menneskes sjel. Det åpenbarer ditt indre liv. Kinnene, som representereer vårt 'åsyn', røper våre følelser.  Sinne, glede, tristhet og skam viser seg i ansiktet vårt, selv om mange er gode til å holde masken. Når Brudgommen taler om at Brudens kinn er fagre, anerkjenner Han hennes følelser mot Ham.  Har du tenkt på at dine følelser er attraktive for  Gud. Enkelte kristne er så redd for følelser, men Gud har skapt oss med dem. De er en del av oss, på godt og på vondt. Men ingen følelser er fremmede for Gud. La oss vokte oss for å bli følelsesmessig avstumpet.

Å fornekte våre følelser er å fornekte at Han har skapt oss i sitt bilde, for Gud viser masse følelser, gjennom sin djupe kjærlighet og hengivenhet, og gjennom sin gråt og sin vrede. Gud beskrives blant annet som 'nidkjær', som sjalu, når noen setter andre ting enn Ham på førsteplassen i våre liv.

Når vi slipper Den Hellige Ånd til i våre liv berøres vi ofte av følelser. Vi beveges. Det skjer blant annet gjennom en varhet, årvåkenhet, gjennom tårer og gråt og andre fysiske manifestasjoner. Det er ikke for ingenting at Den Hellige Ånd er Trøsteren. Man kan ikke trøste uten å vise følelser.

Maria viste at hun ikke sparte på noe da hun brøt forseglingen med ekte, kostbar nardussalve og øste den ut over  Jesus. Da var sterke følelser i sving! Maria var en ekstravagant tilbeder!    

Bruden ropte ut: "Ta meg med deg! La oss skynde oss!" (Høy 1,4), og han drar hennes hjerte mot seg selv.

"Gullkjeder vil vi lage til deg med sølvprikker på..." Herren fryder seg over å gi oss det vakreste til å kle oss med: "...til de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisningsdrakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære." (Jes 61,3) Disse gullkjedene med sølvprikker på skal fremheve Brudens skjønnhet: "Overmåte herlig er kongedatteren der inne. Hennes kledning er gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet fram til kongen. Jomfruer, hennes venninner, følger henne, de føres fram for deg. De ledes fram med fryd og jubel, de går inn i kongens slott." Salme 45,14-16)

Brudens nakke er ikke stivnakket, men bøyd i ærbødighet og tilbedelse. Det er derfor han omtaler Brudens hals i perleradene. Juvelene rundt Brudens nakke om kongelighet og autoritet.

fortsettes

Ingen kommentarer: