lørdag, mars 14, 2015

Åndelig lesning på åndelig vis

Fastetiden er en god tid for å lese. For åndelig lesning. Hva menes med det?

Jeg har oversatt noe Henri Nouwen har skrevet, som gir en god forklaring:

'Å lese handler ofte om å skaffe seg informasjon, få ny innsikt og ny kunnskap eller lære seg noe nytt. Dette kan så lede til en eksamen, karakterer og diplomer.

Med åndelig lesning er det imidlertid helt annerledes. Da leser man ikke bare om åndelige ting, men man leser om åndelige ting på en åndelig måte. Dette krever en vilje til ikke bare å lese, men til å bli lest, ikke bare beherske ordene men la seg beherskes av dem. Så lenge vi leser Bibelen eller en åndelig bok bare for å tilegne oss kunnskap, hjelper lesningen oss ikke i det åndelige livet. Vi kan bli svært innsiktsfulle når det gjelder åndelige ting, uten at vi dermed blir sant åndelige mennesker.

Når vi leser på en åndelig måte, åpner vi hjertet for Guds røst. Iblant må vi være klare til å legge boken til side og bare lytte til hva Gud vil si oss gjennom bokens ord'.

(Min oversettelse fra Bread for the Journey)

Ingen kommentarer: