lørdag, mars 07, 2015

Bønnens velduft - røkelsen og kraften i forbønnen, del 3

Her er tredje og siste del av Bobby Conner's undervisning om bønn. Bonny Conner er her avbildet sammen med sin kone, Carolyn. De har vært gift i 50 år, og har to sønner og fire barnebarn.

Forvent at bønn gir resultater 

Når dine bønner bes her på jord, stiger de opp foran Guds trone og himmelen begynner umiddelbart å respondere. Av og til rystes jorden. Når disiplene ba, for eksempel, opplevde de bokstavelig et jordskjelv: 'Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet'. (Apg 4,31)

Bønnen som omtales i Apg 12 på vegne av Peter ble bedt for å adressere en liv-eller-død situasjon. Jakob var blitt halshugget og samme skjebne ventet apostelen Peter. Skriften derimot uttrykker imidlertid at 'Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham'. (Apg 12,5-11) Det er sant: ingen ting er for vanskelig for Gud. Våre bønner forløser Guds hånd til å bevege seg på våre vegne. Sannelig, våre bønner er en kraftfull makt.

Våre bønner forløser ikke bare en respons her på jorda, men bønn forløser også en imponerende respons fra himmelen. I Guds ord beskrives det som forløses fra himmelen som torden og røster. Når Guds stemme taler ser vi at hele verden skakes. (2.Mos 19,10-20)

Ha tro - la oss avdekke hemmeligheter

Det er troens bønn som beveger Guds hånd. Ja, Gud kan gjøre alt (Job 42,2). 1.Mos 18,14 stiller spørsmålet: 'Er det noe som er umulig for Gud?' Svaret er nei, når vi trer inn i sfære av troens bønn, oppdager vi at absolutt ingen ting er for vanskelig for Gud. Han har gitt oss løfte om at hvis vi ber, så skal Han svare. Vi leser dette kraftfulle løftet i Jer 33,3: 'Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting som du ikke kjenner til'.

Ordet 'mektig' i Bibelen betyr bokstavelig 'rammet inn' med bibetydningen 'avkuttet' eller 'utilgjengelig'. Jer 33,3 forsikrer oss bønn gjør ting synlige som har vært skjult. Vi forstår at Gud har mange ting Han vil åpenbare for oss og gjennom oss, men vi kommer aldri til å motta dette med mindre vi kaller på Ham med troens bønn. Gud er i stand til å åpenbare for oss det som tidligere har vært skjult. Han lengter etter å åpenbare mysterier for sine venner fordi Han er opptatt av å frigjøre og bevare sitt folk.

I 5.Mos 29,29 leser vi: 'Det som er skjult hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart, tilhører oss og våre barn til evig ti, så vi skal holde hvert ord i denne loven'. Gud har noen hemmeligheter som Han lengter etter å forløse - men disse er det bare mulig å få tak på gjennom bønn.

Kjære elskede, gi aldri opp! Fortsett med å rope ut til Gud! Svaret er underveis.

'Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.'

Bobby Conner
EagleView Ministries 2014

Ingen kommentarer: