torsdag, august 22, 2019

Oppsiktsvekkende uttalelser fra Irans politiske ledelse om kolossale kristne vekkelsen i landet

Det kommer oppsiktsvekkende nyheter fra Iran. For første gang innrømmer det despotiske presteregimet offisielt at det pågår en stor kristen vekkelse i landet, og at Iran arbeider aktivt for å stanse vekkelsebn og hindre at mennesker kommer til tro på Jesus.

Og det er ingen hvemsomhelst som sier det. Uttalelsen kommer fra Mahmoud Alavi, minister med ansvar for etterretningstjenesten i Iran, og han kom medc innrømmelsen på en samling for shiamuslimske ledere.

'Masseomvendelser skjer rett foran øynene våre', sa Alavi i følge religionsfrihetsorganisasjonen Forum 18, slik det gjengis i den kristne avisen Världen idag.

Alavi sa i sin tale at det er helt 'vanlige iranere' som kommer til tro på Jesus, og at det hender at 'hele familier blir kristne'. Årsaken, i følge Alavi, er at 'de slker en tro som gir fred'. Dette skal, i følge Mahmoud Alavi ha fremkommet i politiavhør.

Disse uttalelsene representerer intet mindre enn et historisk skifte i hvoran Irans politiske ledelse taler om det som skjer i landet. La oss be inderlig til Gud om at vekkelsen øker i intensitet.

Ingen kommentarer: