fredag, august 02, 2019

Vandre i Herrens sannhet, del 1

Rich Carmichael (bildet), den nåværende  redaktøren for 'Herald of his Coming', et oppbyggelig blad som blant annet formidler  artikler om bønn og vekkelse i 78 år, har skrevet en viktig lederartikkel i bladets siste nr. Den er så tidsaktuell også for norske kristne, så jeg har valgt å oversette deler av den den til norsk:

Vi lever i en tankevekkende tid hvor mange mennesker undertrykker, forvrenger og regelrett avviser den absolutte sannheten relatert til Herren og Hans Ord, og i stedet definerer sine egne sannheter basert på deres egne meninger og ønsker. Selv om dette er svært bekymringsverdig, så er det ikke overraskende siden Bibelen advarer mot 'ugudelighet og og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet, ' (Rom 1,18) og om en tid da mennesker vil 'vende øret bort fra sannheten' (2.Tim 4,4).

I lys av dette, er det viktigere enn noensinne at vi som tror holder våre øyne festet på Herren og vandrer helt og fullt i Hans sannhet. Vårt fokus og bønn skulle være det samme som Davids: 'Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Jeg vil prise deg, Herre min Gud, av hele mitt hjerte, jeg vil ære ditt navn for evig.' (Salme 86,11-12)

Sannhet er, etter alt, av avgjørende betydning for Herren. Han er selv 'sannhetens Gud' (2.Mos 34,6). Hans Sønn er 'full av nåde og sannhet', (Joh 1,14) han er 'veien, sannheten og livet' (Joh 14,6).Hans Ånd er 'sannhetens Ånd' som 'veileder til hele sannheten' (Joh 16,13). Hans Ord er sannhetens ord (2.Tim 2,15). 'Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står din rettferds lov fast.' (Salme 119,160)

fortsettes

Ingen kommentarer: