mandag, august 12, 2019

Vi trenger en himmel over våre liv

Vi trenger et himmelsk perspektiv. Jeg trenger et himmelsk perpektiv over livet. Dette profetiske ordet gjorde et så sterkt inntrykk på meg at jeg har valgt å oversette det til norsk:.

'Sittende i himmelen, som Deg så er jeg - skapt i Guds bilde og lik Sønnen - korsfestet og oppstått i Deg, Løven, Oksen, Ørnen, Lammet.

På Sion-fjellet, Din herlighets bolig, fylt av herlig sannhet og lys, forblir og regjerer jeg kledd i Livets Ånd. Regnbuer skimrer, de danser med løfter, preger mitt hjerte med identitet.

Perler av torden og lyn - ild strømmer fra Deg, Jesus, der Du sitter på Din trone av safir. Å, dette majestetiske og herlige hjemmet mitt nå og for alltid. 

Regnbuer omgir meg som bånd, kler meg fra innsiden og  ut. Her danser jeg med Deg, Ildens mann, jeg er kronet med liv, fylt med løfter, ikledd styrke og kraft, velsignet av Din rikdom, jeg er Din fryd. Autoritet og kraft, visdom, fyller min kropp, sjel og ånd. Her - i Deg, vet jeg at jeg er kjent.

Verdig og fortjenestefull er jeg i Deg, herlige Lam, til å bli kledd i herlighet og ære som en som er 
død og oppstått med  Deg, Sønnen. Den identiteten som en gang var min er død og for alltid borte. Nå lever jeg i Deg, Den evig levende.

Jeg er innhyllet i regnbuer beskuende Din Trone av safir. Som Du er er jeg, som lyn som blinker, fylt og flytende med ild. Din munns åndepust forløser Dine lengsler.

Hvor elskelig jeg er, Ditt hvilested - kropp, sjel og ånd er formet som et hus for tre i en. Slik som det er i himmelen så og på jorden, skal Ditt uttrykk være i meg og Din vilje skje. Ikledd Sion-fjellets skjønnhet, ikledd fylden av Dine regnbuer, forløser jeg trær av liv.

I sannhet er jeg, Din regnbue fylt med frydens levende farger, jeg utstråler Din herlighet! Jeg utstråler Ditt lys! Jeg er selve fingeravtrykket, speilbildet, av Deg - korsfestet med Deg, oppstått med Deg, flytende med løfter, flytende med melk og honning, jeg er gjort NY!!!

- Brenda Craig. Norsk oversettelse:  Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: