fredag, august 16, 2019

En naiv kristens bekjennelse

Her om dagen kalte noen meg naiv, en naiv kristen. Hun som sa det, har aldeles rett! Adjektivet 'naiv' beskriver en person eller handling som viser mangel på erfaring, visdom eller dømmekraft. Men ordet 'naiv' beskriver også en person som er 'enkel og ukomplisert som et barn', og det vil jeg være. Den mester jeg tror på sa at vi må bli som barn, om vi skal komme inn i Guds rike. Den Bibel jeg leser forteller meg også at Gud vil 'ødelegge de vises kunnskap og de klokes klokskap vil han gjøre til intet.' Så da så.

Jeg ble kalt 'naiv' fordi jeg tror at Bibelen er Guds ord. Ja, jeg er så naiv selv om den moderne teologien vet bedre. Jeg er så naiv at jeg tror Bibelen er Guds evige, uforanderlige og autoritative ord, gudommelig inspirert og Hans endelige ord. Jeg bøyer meg for Guds ord som eneste autoritet for liv og lære. Det er ikke alt jeg forstår, men jeg er så naiv at jeg tror Gud er visere og klokere enn menneskene, og at Han vet best. Så får teologene ha en annen oppfatning enn meg, jeg er jo naiv.

Jeg er så naiv at jeg tror at Jesus ble født av en jomfru, Maria, at Jesus forsonte Gud og mennesker på korset, at Han døde, og sto opp igjen tre dager etter, som Skriften forutsa, at Han for opp til himmelen og sitter vved Faderens høyre hånd i det høye og at Han har utøst Den Hellige Ånd. Jeg tror på en hellig, alminnelig kirke, på syndernes forlatelse og det evige liv. Og jeg tror at Jesus skal komme tilbake til Oljeberget i Israel. Jeg tror på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

Jeg tror også at Jesus er den eneste veien til Faderen, og at ingen kan komme til Gud uten gjennom Ham.

Jeg tror på dommen og det evige liv eller en evig fortapelse. Og jeg tror på syndernes forlatelelse, ikke syndernes tillatelse.

Jeg er også så naiv at jeg tror på et livslangt ekteskap mellom en mann og en kvinne, selv om teologene i visse sammenhenger i sin klokskap har kommet frem til noe annet. Jeg er så naiv at jeg tror på det kirken har trodd på i 2000 år.

Jeg er så naiv at jeg tror det finnes noe som heter synd, og at Bibelen forteller oss hva det er. Jeg tror ikke på en form for 'kristen darvinisme', hvor utviklingen har ført til at vi i dag vet bedre enn Gud og Hans Sønn, Jesus Kriistus. Så naiv er jeg ikke.

Ingen kommentarer: