mandag, august 12, 2019

Svaret er: Bli lik Jesus

Grovt sett finnes det tre kategorier kristne, sier den amerikanske pastoren, bibellæren og bederen, Francis Frangipane:

Den største gruppen består av mennesker som er overveldet av denne verdens synd og korrupsjon og anser det som helt umulig at noe kan endres.

Frangipane skriver:

'De har evaluert deres åndelige kapasitet og konkludert med at de har ingen kraft til å forandre verden rundt seg.' (Francis Frangipane: The Power of One Christ-like Life. Whitaker House 1999/2000, side 15)

Det er ingen tvil om at de bærer på en djup smerte og sorg over denne verdens elendighet. De har nok med å ta vare på seg selv og behovene til deres aller nærmeste.

Den andre kategorien er en litt mindre i antall. De stiller seg opp mot stormen og forsøker ikke å unngå den. De er ikke apatiske, som den første gruppen, heller det motsatte. De nærmest raser mot ugudeligheten og protesterer mot ondskapen som brer om seg.

'De er både vokale og synlige. Likevel har deres evne til å bidra til positive sosiale endringer, for det meste, blitt nøytralisert av deres negativitet og sinne,' skriver Frangipane.

Menneskene rundt dem, mener Frangipane, utstår ikke den hardheten disse menneskene utstråler.

Hva er så svaret på disse utfordringene? Det er her den tredje gruppen kommer inn. Den er den minste av disse tre gruppene. Det er de som ønsker at deres liv skal bli forvandlet og bli mer og mer lik Jesus. Når vi leser historien vil vi finne at disse har vært med på å forandre verden i sin levetid. For det er nemlig Guds vilje, Guds store lidenskap og åpenbare sin Sønn og la ham bli alt i alle. Lar vi ham forvandle våre liv slik at vi blir lik Kristus, og handler slik han handler, vil vi bli mennesker som forvandler nasjoner.

Ingen kommentarer: