fredag, august 09, 2019

Herrens vei går gjennom mørke vann

'Gud befinner seg aldri på slutten av sine ressurser, himmelen har alltid et svar. Når det synes som det ikke finnes noen løsning, har Gud en vei. "Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann." (Salme 77,20)

Ja, gjennom store vann, noen ganger mørke og forferdelige vann, som den natten gjennom Rødehavet, men det var den veien Gud hadde for dem.'

T.Austin Sparks (bildet) 1888-1971, ordinert baptistpastor, nær medarbeider av Jessie Penn-Lewis, senere pastor for forsamlingen i Honor Oak. Venn med Watchman Nee. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: