tirsdag, august 20, 2019

Kristi lidelsessamfunn - historien om Tidligregnets Paktskirke i Kina, del 1

9. desember 2018 arresterte kinesiske myndigheter mer enn 100 medlemmer av 'Tidligregnets Paktskirke' (bildet), et av mange tusen husmenighetsfellesskap i Kina. Noen av medlemmene ble innbrakt til politistasjonen, og løslatt etter avhør, mens andre ble fengslet. Pastor Wang Yi og hans kone Jiang Rong ble anklaget for å 'undergrave statsmakten' og ført til ukjent sted. Andre menighetsledere og medlemmer ble plassert i Chengdu bys fengsel anklaget for 'å skape problemer' og for 'illegal forretningsvirksomhet'.

Siden 9.desember 2018 sitter fremdeles mer enn 50 av disse i fengsel. Siste rapport, fra 3.august i år, viser at pastor Yi og to av menighetens eldste, Li Yingqiang og Qin Defu er blant disse.

I forbindelse med politi-raidet mot menigheten i fjor, ble omlag 50 studenter ved menighetens seminar og kunstakademi sent til et 'omskoleringssenter', hvor de ble holdt i flere dager før de ble eskortert tilbake til sine hjemsteder. Andre menighetsmedlemmer ble ogaså eskortert av politiet tilbake til sine hjembyer og nektet å returnere tilbake til Chengdu. De fleste medlemmene av menigheten er blitt trakassert av politiet og den nasjonale sikkerhetstjenesten i deres hjem. Mange er blitt satt i husarrest med politi utenfor døra, som registrerer alle bevegelser dag og natt. Når de skal ut for å handle fotfølges de av opptil seks sivile politimenn.

Blant de som ble plassert i husarrest var pastor Wang Yi's syv år gamle sønn Wang Shuya og pastor Yi's aldrende mor. Den syv år gamle sønnen ble gjenforenet med sin mor, Jiang Rong, når hun ble satt fri 9.juni i år. Men de to sitter fremdeles i husarrest og hjemmet deres er under streng politiovervåkning.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: