onsdag, august 14, 2019

Medlidenhet

'Medlidenheten ber oss om å gå dit det gjør vondt, tre inn i de smertefulle stedene, dele sårbarhet, frykt, forvirring og pine. Medlidenheten utfordrer oss til å rope ut med de fortvilte, sørge med de ensomme, gråte med de som feller tårer. Medlidenhet krever at vi er svake med de svake, sårbare med de sårbare og maktesløse med de maktesløse. Medlidenhet betyr full neddykking i den menneskelige tilstanden.'

- Henri Nouwen: Du er elsket. Luther forlag 2019, side 141.

Ingen kommentarer: