onsdag, august 21, 2019

Nonneorden for personer med Downs syndrom

I dag leste jeg om noe som grep meg veldig: en egen nonneorden for mennesker med Downs syndrom! Så håpefullt!

'Småsøstrene Lammets disipler' vekker oppmerksomhet verden over. Alle blir berørt av deres forsvar for livet og deres iboende verdighet.

'Småsøstrene Lammets disipler' er den første og eneste kongregasjonen med en regel som er tilpasset mennesker med Downs syndrom. Ordenen ble grunnlagt i Borges i Frankrike av moder Line i 1985. Foranledningen er følgende:

Moder Line hadde truffet en ung kvinne ved navn Veronique, som hadde Downs syndrom. Veronique og hennes tro og sterke ønske om å bli nonne, berørte moder Line sterkt. Målsetningen til moder Line handler om å gjøre det mulig for kvinner med funksjonshemminger å føle Kristus i et innviet liv, sammen med kvinner uten funksjonshemminger som deler kommunitetslivet sammen med dem.

Søstrene henter sin inspirasjon og spiritualitet fra hellige Teresa av Lisieux og hellige Benedikt av Nursia. Alle søstrene, uansett om de har Downs syndrom eller ikke, deltar i de daglige arbeidsoppgavene, alt etter deres evner.

Moder Line sier til National Catholic Register at måten kommuniteten lever på gir søstrene med funksjonshemninger en selvstendighet som de ikke kan få i noen annen sosial sammenheng.

'Vår livsstil som er kontemplativ passer for personer med Downs syndrom svært godt,' sier moder Line.

For øyeblikket består kommuniteten av 10 personer. Åtte av dem har Downs syndrom.

Billedtekst: Søster Marie-Agne, søster Camille og søster Geraldine. Foto: Vatican News Service

Ingen kommentarer: