onsdag, august 14, 2019

Andre Gouzes endelig på norsk!

I dag ble det skrevet kirkehistorie. Andre Gouzes (bildet) kirkemusikk finnes endelig på norsk! Det takket være en norsk nonne: Søster Ragnhild Marie. Hun er da også en nær venn av en av de mest betydningfulle kirkemusikerne i Frankrike i moderne tid.

Noe av hans musikk har allerede vært tilgjengelig på norsk, men det er første gang en bok utgis med bare hans musikk. Arbeidet med oversettelsen ble påbegynt for flere år siden, og fra begynelsen var pater Arnfinn Haram med i arbeidet. Det er han som har oversatt det meste av tekstmaterialet, sammen med søster Ragnhild Marie.

Andre Gouzes har stått for gjenoppbyggingen av et cistersienserkloster i Langedoc, Sylvanes, hvor han i dag driver et av Frankrikes viktigste liturgiske sentre. Han har i mange år nå arbeidet med å komponere tidebønner tilpasset liturgien på folkespråkene. På den måten har han vært en av de viktigste bidragsyterne til et nytt liturgisk språk for den store kirkefamilien.

Den norslke boken har fått tittelen: Fra Kristi kors strømmer levende vann.

Her er smakebiter fra musikken til Andre Gouzes. De som har sett filmen: Blant guder og mennesker, vil nok huske hans musikk fra den:

https://www.youtube.com/watch?v=7jxEvvQxoq4&list=RDEMgE2cNuZ-y6vZAiSg174kZA&start_radio=1

Ingen kommentarer: