søndag, august 04, 2019

Å følge Kristus i alt

'Hva jeg elsker ved hellige Kenneth er hans absolutte beslutsomhet om å følge hva Kristus hvisket i hans hjerte. Min egen erfaring er at få ting er mer vanskelig enn dette. Vanskeligheten består ikke i å høre Jesu stemme, men å ha vilje til å gjøre det vi hører.'

Der er fader Seraphim, den rumensk-ortodokse munken, som arbeider med å etablere et ortodoks kloster på øya Mull på Hebridene, som skriver dette. Han  legger til:

'Sannheten er, at de fleste av oss vet svaret før vi har stilt spørsmålet, fordi Kristus er alltid med oss. Hovedsaken er at Hans svar er ikke alltid det vi ønsker oss, og hele skredet av tanker og bekymringer overstrømmer vårt hjerte. Det som av naturen er enkelt ( Guds vilje for oss er alltid at vi skal bli frelst ) blir noe komplekst og komplisert, i det vi tar denne enkle sannhetens enhet og bryter den opp i deler og ender opp med ingenting.

Da står vi overfor kampen om å gjenkjenne hans stemme, men - i realiteten - den kampen er enklere enn den mange hellige har stått overfor: kampen om å følge det de alltid hørte. Og de hørte alltid, fordi de alltid ønsket velkommen den enkle, klare stemmen til Skaperen.

Hellige Kenneth eksperimenterte med alle typer av det monastiske livet - fra livet i et kloster, til livet i et kloster i havet, i det han slo seg sammen med hellige Columba i det han seilte til Iona. Så bosatte han seg i en hule ved Inchkenneth, han grunnla monastiske kommuniteter, og endte opp som eneboer. Han var villig til å bli alt, så lenge som den personen han ble var et bilde av den personen Kristus ønsket at han skulle bli.'

Billedtekst: Fader Seraphim ber i hulen til hellige Kenneth. Foto: Mull Monastery of All Celtic Saints.

Ingen kommentarer: