lørdag, august 03, 2019

Vandre i Herrens sannhet, del 2

Sannheten er helt sentral hva angår hvem Herren er, så Hans lengsel er at sannheten fyller våre liv. 'Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.' (1.Tim 2,4)

Herren 'har lyst til sannhet i det innerste av hjertet,' (Salme 51,6) og at vi 'vandrer i sannhet' (3.Joh v.4) Han søker de som tjener ham 'i oppriktighet og troskap' (Jos 24,14) og tilber ham i 'and og sannhet' (Joh 4,23).

Han kaller oss til å være 'sannheten tro i kjærlighet', (Ef 4,15) og til 'å gjøre snnheten' og ikke det onde (Joh 3,20-21). På de onde dagene ber Han oss om å ta stilling og til å 'stå ombundet med sannheten som belte om livet' (Ef 6,13-14).  'Den levende Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll.' (1.Tim 3,15)

Fordi Gud er den Han er - evig, selv-eksisterende, allvitende og uforanderlig - så vil den sannhet som er relatert til Ham og Hans Ord aldri forandre seg. Det som er sant om Ham selv: 'Jeg, Herren, har ikke forandret meg,' (Mal 3,6) er på samme måte sant når det gjelder Hans Ord: 'Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid.' (Jes 40,8)

Fordi Han er Skaperen har Han det første og det siste ordet over alle ting. Han avgjør hva som er rett og hva som er galt. Om menneskene vil vise muskler og forsøke å endre Gud og Hans standard for rett og galt, så vil Gud og Hans Ord råde - og til slutt vil Hans ord bli grunnlaget for dommen mor de som avviste Ham og Hans Ord (Joh 12,48)

fortsettes

Ingen kommentarer: