lørdag, august 10, 2019

Har du sett Kristus i det siste?

I går feiret vi minnet om hellige Pishoy, en av ørkenfedrene.

Abba Pishoy var berømt blant sine monastiske brødre fordi det gikk rykter om at han stadig vekk så Kristus selv. Hans brødre forsøkte å overtale ham til å la dem få møte Kristus. Så abba Pishoy sa at Kristus ville møte dem på et bestemt fjell på en bestemt dag.

Når dagen kom skyndte munkene seg opp på fjellet, ivrig etter å se Herren. Pishoy fulgte etter dem, men gikk saktere. På vei opp fjellet passerte de gammel, liten og skrøpelig mann, som hadde store problemer med å gå. Munkene overså ham, men abba stoppet opp og spurte hvor man skulle.

De skulle samme vei, så abba Pishoy løftet den opp på ryggen og bar ham til han hadde nådd sitt mål. Deretter gikk Pishoy til han nådde igjen de andre munkene.

Når Pishoy kom frem spurte de andre munkene om når Kristus ville komme?

Da kunne Pishoy fortelle dem at de allerede hadde passert ham på vei opp til fjellet. Kristus var forkledd som den gamle mannen.

Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: