søndag, august 18, 2019

Arven etter Charles Finney, del 1

'I mitt oppvekstmiljø ble det nevnt flere navn med nesten magisk klang,' forteller Harry Månsus, i boken: 'En strålende arv', med undertittelen: 'Om liv og vekkelse i Norden'. Boken kom på Ansgar forlag i 1988. Et av disse navnene var Charles Grandison Finney (bildet), 1792-1875. Finney er blitt kalt 'far til de moderne vekkelsesbevegelsene.' I går feiret vi hans minnedag.

Charles Finney ble enn sentrale skikkelsen i det som har fått navnet: The Great Awakening.

Han ble født i 1792 og vokste opp i New York. Den gangen var New York kjent som en vekkelelsesby, men til tross for det ble han ikke kristen før han var 29 år. Det skjedde etter at han hadde begynt å lese i Bibelen. Finney var advokat av utdannelse, og leste i Bibelen fordi han ønsket å forstå sammenhengen mellom amerikansk lov og Mosebøkene.

Umiddelbart etter sin omvendelse begynte Finney å forkynne Guds ord. Og straks brøt det ut vekkelser. Han skal ha vært en fengende taler og hadde advokatens logiske sans. Samtidig sjokkerte han kirkefolket fra første stund fordi han brukte ord de ikke var vant med. Mange fromme mennesker stilte seg tvilende til at han unngikk 'Kanaaens språk' og i stedet brukte hverdagslige uttrykk og bilder. Selv om tilhørerne ble følelsesmessig engasjert av hans kraftfulle forkynnelse, la Charles Finney mindre vekt på det følelelsesmessige, til fordel for ettertanke og viljesbeslutning.

Over alt hvor Finney kom brøt det ut vekkelser. Blant de mest omtalte, er de tre vekkelsene i Rochester, som ligger nord-vest for New York, Den gangen hadde Rochester 10.000 innbyggere. Etter bare noen få måneder med møter hadde ikke mindre enn 1.200 mennesker kommet til tro, blitt døpt og medlemmer av byens menigheter.

Men vekkelsen spredte seg de omkringliggende byene, og ikke mindre enn 50.000 mennesker kom til tro gjennom denne vekkelsesbølgen.

fortsettes

Ingen kommentarer: