onsdag, august 21, 2019

Vi trenger din hjelp!

Nå trenger Kristi himmelfartskapellet din hjelp. Skogeieren som eier skogen som ligger inntil eiendommen vi leier, har begynt å hugge og veien inn til kapellet vil bli stengt permanent om ikke så lenge. Det betyr at vi må sette i stand vår egen lille vei inn til kapellet. Dette er et prosjekt vi har begynt å samle inn penger til tidligere, og som vi nå må sluttføre.

Har du mulighet til å hjelpe oss? Små og store beløp er like kjærkomne.

Uten vei inn til kapellet vil Bjørn Olav ikke lenger være i stand til å lede gudstjenestene lenger. Det vil bli for langt og strabasiøst å gå. Det er ikke snakk om å bygge noen flott vei, men utbedre den lille veien inn gjennom skogen slik at det er mulig å kjøre bil inn til eiendommen. Den vil kunne brukes av andre som har problemer med å gå, og når vi skal frakte inn nødvendige ting til driften av kapellet.

Vi har feiret gudstjeneste i Kristi himmelfartskapellet gjennom hele sommeren, med mye besøk. Og vi har ingen planer om å gi oss. Vi feirer gudstjeneste hver onsdag kl.18.00 og stadig flere skriver til oss for å be om forbønn. Mange blir møtt av Gud på ulike måter.

Be om at Gud må beskytte skogen rundt kapellet. Den er med på å gi oss stillheten som preger stedet.

Gaver til vår konto: 1604.1464406 Kontoen har navnet: Poustinia
Du kan også VIPPSE til 99621281, merk innbetaligen med kapellet.

Billedtekst: Kristi himmelfartskapellet. Foto: Kurt Urholt.

Ingen kommentarer: